Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Białystok

W Białymstoku strajkowało dziś (12 kwietnia) 79% placówek oświatowych. Nauczycieli odwiedził zastępca prezydenta Rafał Rudnicki, odpowiedzialny m.in. za edukację w mieście.

Od poniedziałku (8 kwietnia) trwa ogólnopolski strajk nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi. W naszym mieście w piątek strajkowało 71% samorządowych przedszkoli, 100% szkół podstawowych i 96% szkół ponadgimnazjalnych. Dwie szkoły podstawowe (nr 2 i 37) odwiedził zastępca prezydenta Białegostoku Rafał Rudnicki. Strajkujących nauczycieli zapewnił, że Miasto wyjaśnia od strony prawnej kwestie związane z wypłatą wynagrodzeń za strajk.

– W Białymstoku nie zamierzamy pomniejszać budżetu na wynagrodzenia dla nauczycieli i innych pracowników oświaty biorących udział w strajku – powiedział zastępca prezydenta Rafał Rudnicki. – Nie będziemy także utrudniać dyrektorom placówek wypłacania pieniędzy w postaci dodatków, nagród i premii.

Sytuacja związana ze strajkiem jest na bieżąco monitorowana przez Urząd Miejski. Miasto jest w stałym kontakcie z dyrektorami placówek oświatowych. Dziś (stan na godz. 8.30) do strajku przystąpiło 2677 nauczycieli (48%) oraz 93 pracowników niepedagogicznych – administracji i obsługi (3,3%). Do placówek edukacyjnych przyszło 4523 dzieci (10,3%).

W trakcie strajku rodzice i opiekunowie mogą m.in. zostawić swoje dzieci w szkołach i przedszkolach, gdzie organizowano zajęcia opiekuńczo-wychowawcze. Opiekę zapewniają pracownicy, którzy nie strajkują, a także mający uprawnienia z innych miejskich placówek. Inna możliwość to korzystanie z oferty miejskich jednostek kultury czy klubów osiedlowych. W przestrzeni publicznej zwiększono także liczbę patroli Straży Miejskiej i policji.

Warto też pamiętać o tym, że prezydent Tadeusz Truskolaski zdecydował, że pracownicy Urzędu Miejskiego w Białymstoku mogą w czasie strajku przychodzić do pracy z dziećmi. Z tej możliwości przy ul. Słonimskiej 1 każdego dnia strajku korzysta kilkunastu pracowników.

Kamila Bogacewicz