Osoby niepełnosprawne z dysfunkcją kończyn dolnych będą mogły skorzystać z bezpłatnych przejazdów komunikacją specjalną w dniu wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Zgłoszenia od osób niepełnosprawnych przyjmowane są w siedzibie Białostockiej Komunikacji Miejskiej przy ul. Składowej 11 w godzinach pracy Urzędu Miejskiego. Rezerwacji przejazdu można również dokonać telefonicznie dzwoniąc pod numer 85 744 34 04.

W dniu wyborów do Parlamentu Europejskiego (26 maja) zgłoszenia przyjmowane będą od godz. 7.00 do 20.30.