Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Białystok

Tłumy białostoczan wzięły udział w wojewódzkich obchodach Święta Wojska Polskiego w Białymstoku, upamiętniającego Bitwę Warszawską z 1920 roku, zwaną Cudem nad Wisłą”.

Wojskowe uroczystości zostały zorganizowane 15 sierpnia w całym kraju, między innymi w Białymstoku, przy pomniku Marszałka Józefa Piłsudskiego. W obchodach na Rynku Kościuszki wzięli udział żołnierze 18. Białostockiego Pułku Rozpoznawczego, 1. Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej, kapelani Wojska Polskiego, przedstawiciele władz państwowych, samorządowych, parlamentarzyści, kombatanci, różne organizacje i licznie zgromadzeni mieszkańcy. Wcześniej w katedrach katolickiej i prawosławnej modlono się w intencji ojczyzny.

– Tak liczna Państwa obecność podczas uroczystości to dowód na to, jak ważne są takie pojęcia, jak ojczyzna, naród, honor. To pokazuje, że jesteśmy dumni z bycia Polakami – powiedział w trakcie uroczystości zastępca prezydenta Rafał Rudnicki. – Dziewięćdziesiąt dziewięć lat temu groziła Polsce, ale też Europie, utrata takich wartości, jak demokracja, wolność, wolność sumienia, wolność wyznania, bo taki był cel bolszewików. Pamiętajmy o tym, że te wartości nie są dane raz na zawsze, że zawsze trzeba ich bronić, trzeba ich strzec.

Święto Wojska Polskiego zostało ustanowione w rocznicę Bitwy Warszawskiej. W 1920 roku wojska polskie pokonały bolszewików na przedpolach Warszawy. Zwycięstwo Polaków nad Armią Czerwoną zapewniło Polsce niepodległość i uchroniło Europę przed rewolucją bolszewicką. Historycy uważają tę bitwę za jedno z 18 najważniejszych starć w dziejach świata.

Kamila Bogacewicz