Ponad 3,3 tys. osób złożyło w Urzędzie Miejskim w Białymstoku wniosek o dopisanie do spisu oraz do rejestru wyborców. W niedzielę (13 października) będziemy wybierać naszych przedstawicieli do Sejmu i Senatu RP.

Osoby zameldowane na pobyt stały są z urzędu ujęte w rejestrze wyborców, natomiast osoby zameldowane na pobyt czasowy muszą złożyć w urzędzie gminy odpowiedni wniosek o dopisanie do spisu wyborców. Termin na złożenie takiego wniosku upłynął 8 października.

W Białymstoku do spisu wyborców dopisało się 3033 osób, z czego 1309 wniosków złożono w formie papierowej, a 1724 – drogą elektroniczną, poprzez ePUAP. Z kolei o wpisanie do rejestru wyborców wpłynęły łącznie 302 wnioski.

Wnioski o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania złożyło 201 osób. Dzięki temu pełnomocnicy oddadzą głos za osoby starsze, które nie są w stanie pójść na wybory. Do urzędu wpłynęło także 31 zgłoszeń zamiaru głosowania korespondencyjnego przez osoby niepełnosprawne. Ponadto wydano 1343 zaświadczenia o prawie do głosowania.

– Tych wszystkich wniosków złożono o wiele więcej, niż w poprzednich wyborach parlamentarnych w 2015 roku i to mnie bardzo cieszy. Udział w wyborach to nie tylko prawo, ale i nasz obywatelski obowiązek. Dlatego zachęcam naszych mieszkańców do głosowania. Niech frekwencja w Białymstoku będzie jak najwyższa – powiedział prezydent Tadeusz Truskolaski.

Warto pamiętać o tym, że osoby zameldowane na pobyt stały w Białymstoku są wpisywane do spisu wyborców z urzędu – nie muszą same tego robić. Wystarczy tylko upewnić się, gdzie jest nasz lokal wyborczy i pójść na głosowanie. Jeżeli w dniu głosowania zdarzy się, że wyborcy nie ma w spisie, członek komisji wyborczej ma obowiązek telefonicznie sprawdzić w ewidencji ludności, z jakiego powodu tej osoby nie ma spisie. Jeżeli okaże się, że wyborca powinien się w nim znaleźć, zostanie dopisany na dodatkowym formularzu spisu.

13 października 2019 r. lokale wyborcze będą otwarte od godziny 7.00 do godziny 21.00. Następnie lokale zostaną zamknięte i rozpocznie się zliczanie głosów oddanych w ciągu całego dnia.

Anna Kowalska

głosujący Białystok