Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Białystok

Dzięciołówka (pow. sokólski) – groźny pożar w domu opieki dla osób starszych.

10 stycznia 2021 r. do Stanowiska Kierowania KP PSP w Sokółce wpłynęło zgłoszenie o pożarze budynku prywatnego domu opieki dla osób starszych w miejscowości Dzięciołówka, gm. Korycin.

Na miejsce zdarzenia natychmiast zadysponowano 3 zastępy (średni i ciężki samochód gaśniczy oraz podnośnik) z JRG PSP Sokółka oraz 4 zastępy gaśnicze z najbliższych jednostek OSP, tj. OSP KSRG Korycin, OSP Ostra Góra, Krukowszczyzna. Ze względu na charakter obiektu zwrócono się również do Stanowiska Kierowania Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Białymstoku z prośbą o dodatkowe zadysponowanie 2 samochodów gaśniczych i podnośnika z jednostek PSP powiatu białostockiego. Do zdarzenia zadysponowano również Oficera Operacyjnego Powiatu.

Po dojechaniu na miejsce zdarzenia pierwszych zastępów z OSP Korycin stwierdzono pożar wnętrza drewnianej przybudówki o wymiarach 9 x 4 m bezpośrednio przyległej do ściany 2-kondygnacyjnego murowanego budynku głównego. Ogień wydostawał się na zewnątrz i zagrażał części mieszkalnej (okopcona elewacja oraz pęknięte szyby w oknach na skutek wysokiej temperatury). Pracownicy placówki prowadzili ewakuację pensjonariuszy. W trakcie rozpoznania ustalono, że w/w przybudówka użytkowana była jako świetlica.

Działania straży polegały na podaniu 2 prądów wody w natarciu na źródło pożaru, 1 prądu wody w obronie budynku głównego oraz pomocy w ewakuacji osób. Z obiektu zostało ewakuowanych 29 pensjonariuszy i 4 osoby personelu – nie stwierdzono osób poszkodowanych. Jednocześnie ratownicy przeszukali wnętrze całego obiektu w celu potwierdzenia prawidłowości ewakuacji oraz sprawdzenia, czy pożar nie rozprzestrzenił się na pozostała część obiektu. Na prośbę KDR zadysponowano dodatkowe siły i środki z jednostek OSP KSRG Janów i OSP Przystawka, a SKKW skierowało dodatkowo do zdarzenia 3 zastępy OSP z terenu powiatu białostockiego i monieckiego. O zdarzeniu powiadomiono Wójta Korycina oraz Komendanta Powiatowego PSP w Sokółce, którzy udali się na miejsce zdarzenia.

Po dojechaniu na miejsce zdarzenia zastępów z JRG Sokółka w wyniku rozpoznania ustalono, że w pomieszczeniu objętym pożarem mogą znajdować 2 butle gazowe. Działania polegały na wyniesieniu z pomieszczenia kuchni 2 butli 11 kg z gazem propan – butan oraz 2 butli gazowych z miejsca objętego pożarem, które po wcześniejszym schłodzeniu zostały wyniesione w bezpieczne miejsce. Ewakuowani pensjonariusze znajdowali się na zewnątrz pod ciągłą opieką dwóch ratowników OSP oraz personelu ośrodka. Po lokalizacji pożaru, z uwagi na niską temperaturę otoczenia, podjęto decyzję o wprowadzeniu mieszkańców do bezpiecznej i ciepłej części budynku (kaplica), która wcześniej została sprawdzona wykrywaczem wielogazowym ALTAIR na obecność tlenku węgla (nie stwierdzono wskazań). Dalsze działania polegały na prowadzeniu pracach rozbiórkowych i dogaszaniu tlących się elementów konstrukcyjnych przybudówki. Przewietrzono i oddymiono wszystkie pomieszczenia w budynku DPS oraz sprawdzono je pod względem obecności tlenku węgla.

Obecny na miejscu zdarzenia Komendant Powiatowy PSP oraz Wójt Korycina podjęli decyzję o konieczności zamknięcia obiektu z uwagi na uszkodzenia instalacji elektrycznej i brak ogrzewania oraz przetransportowaniu pogorzelców do lokalu zastępczego. Wójt Gminy Korycin podjął decyzję o uruchomieniu lokalu zastępczego dla pensjonariuszy w Szkole Podstawowej w Korycinie i konieczności jak najszybszego przetransportowania tam osób w podeszłym wieku z uwagi na panujące warunki pogodowe. Z uwagi na brak dostępności autokaru transport odbywał się samochodem prywatnym Wójta oraz Ośrodka Pomocy Społecznej w Korycinie pod nadzorem przybyłych pracowników socjalnych. Na polecenie Wójta do transportu pensjonariuszy wykorzystano również samochód z OSP Korycin. Dalsze działania straży polegały na przygotowaniu miejsc noclegowych w budynku szkoły.

W działaniach udział brało 18 zastępów straży pożarnej (JRG Sokółka, JRG Nr 2 i JRG Nr 3 Białystok, OSP KSRG Korycin, Janów, OSP Krukowszczyzna, Ostra Góra, Przystawka, OSP KSRG Czarna Wieś Kościelna – powiat białostocki, OSP KSRG Jasionówka – powiat moniecki) – łącznie 74 strażaków, Policja, Pogotowie Energetyczne, Wójt i pracownicy GOPS Korycin.

Opracowanie: bryg. Dariusz Łukaszewicz.


Artykuły promocyjne

KWPSP Białystok:  								Dzięciołówka (pow. sokólski) – groźny pożar w domu opieki dla osób starszych.