Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Białystok

Konkurs „Niskobudżetowe projekty osiedlowe” rozstrzygnięty. Dzięki temu ze wsparciem finansowym Miasta Białystok zostanie zrealizowanych 10 różnorodnych projektów kulturalnych dla białostoczan.

Prezydent Miasta Białegostoku rozstrzygnął coroczny otwarty konkurs ofert na realizację zadań osiedlowych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2021 r. Projekty będą realizowane między 19 kwietnia a 31 grudnia.

W tym konkursie, w wyznaczonym czasie do Urzędu Miejskiego w Białymstoku wpłynęło 17 ofert. Przyznano 10 dotacji na łączną kwotę 83,5 tys. zł.

Lp.

Oferent

Zadanie

Wysokość przyznanej

dotacji

1

Fundacja "Artystyczna Fama"

Klubowe spotkania z muzyką

10 000 zł

2

Spółdzielnia Socjalna "Active Go" w Białymstoku

Starosielska Majówka 2021

10 000 zł

3

Fundacja "Pro Anima"

Festiwal Kultury Staropolskiej – Starosielskie Prezentacje

10 000 zł

4

Stowarzyszenie Przyjaciół "ELEKTRYKA"

Koncerty plenerowe dla mieszkańców Białegostoku

6 000 zł

5

Stowarzyszenie Rodzina na Plus

Warsztaty technik zdobniczych i robótek ręcznych – łączenie tradycji
z nowoczesnością

5 500 zł

6

Fundacja Rozwoju Sztuki Tańca

Wakacyjne Wieczorki Baletowe

10 000 zł

7

Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne TAK

Wysoki stoczek – wysoka kultura

5 000 zł

8

Stowarzyszenie Teatr Okno

osiedlOFFnia 2020 edycja III

10 000 zł

9

Arteko

Skorupskie detale

7 000 zł

10

Fundacja "Laboro"

Powróćmy jak za dawnych lat

10 000 zł

– W tym trudnym czasie wspieramy kulturę. Mamy nadzieję, że wśród projektów objętych dotacjami białostoczanie znajdą interesujące ich wydarzenia – powiedział zastępca prezydenta Rafał Rudnicki.

W 2021 r. planowany jest jeszcze jeden otwarty konkurs ofert na zadania realizowane w drugim półroczu 2021 r. Ma zostać ogłoszony w drugiej połowie kwietnia.

(oprac. ak)