Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Białystok

Dzięi dofinansowaniu z rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych możliwe będą kolejne inwetycje, planowane przez Starostwo Powiatowe w Białymstoku i gminy powiatu białostockiego. Jest ich w sumie 5. Wsparcie przyznane na inwestycje Powiatu Białostockiego to 3,8 mln zł.

Inwestycje Powiatowe:

  • Dotacja 1,8 mln - Przebudowa DPS w Choroszczy, przeznaczonego dla 286 osób przewlekle chorych psychicznie. Planowane prace mają na celu stworzenie warunków, ograniczających rozprzestrzenianie się chorób zakaźnych - budowa łazienek przy każdym pokoju mieszkalnym. W dalszych etapach planuje się utworzenie dodatkowych pomieszczeń min. do terapii i rehabilitacji, izolatorium, stworzenie warunków do bezpiecznych kontaktów z rodziną.
  • Dotacja 2 mln zł – Przebudowa byłego Oddziału Chirurgicznego z Blokiem Operacyjnym Szpitala Powiatowego w Łapach na potrzeby Oddziału Chorób Wewnętrznych i Diabetologii. Obecnie funkcjonujący Oddział Chorób Wewnętrznych i Diabetologii ma 38 łóżek, zlokalizowany jest na II piętrze budynku Szpitala. Pomieszczenia oddziału nie spełniają wymogów rozporządzenia Ministra Zdrowia. Pokoje chorych są wieloosobowe, nie mają łazienek. Pomieszczenia higieniczno-sanitarne nie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. W Oddziale brak izolatek.

Inwestycje Gminne:

  • 1 mln zł – Projekt pn. „Budowa kontenerowej oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej w Niewodnicy Kościelnej” polegać będzie na zaprojektowani i wybudowaniu kontenerowej oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej na obszarze części w/w miejscowości na ternie gminy Turośń Kościelna. Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępności ludności do systemu gospodarki wodno-ściekowej, poprawa jakości życia i rozwój gospodarczy gminy.
  • 400 tys. zł. - Remont sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Gródku, polegający na: przebudowie instalacji co, wodno-kanalizacyjnej, odgromowej dachu i docieplenie stropodachu.
  • 1 mln zł - Rewitalizacja Stadionu Miejskiego w Supraślu.
  • 500 tys. zł – Gmina Wasilków wymieni wyeksploatowane oprawy sodowe na energooszczędne oprawy LED we wszystkich miejscowościach gminy. Przewidziana jest też budowa oświetlenia ulicznego LED między miastem Białystok, a Wasilkowem. Zainstalowane lampy posłużą oświetleniu pasa drogowego oraz ciągu pieszo - rowerowego.

Serdecznie dziękujemy za wsparcie wszystkim życzliwym osobom, w tym senatorowi Mariuszowi Gromce i wiceministrowi edukacji Dariuszowi Piontkowskiemu.