Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Białystok

Powiat Białostocki znalazł się w gronie laureatów konkursu „Innowacyjny Samorząd”. Do konkursu organizowanego przez Serwis Samorządowy PAP, napłynęło blisko 400 zgłoszeń nowatorskich działań samorządów. Powiat Białostocki zgłosił Salę Doświadczania Świata, utworzoną w Powiatowej Poradni Pedagogiczno – Psychologicznej w Białymstoku. Kapituła konkursu przyznała nam wyróżnienie. Niniejszym serdecznie dziękujemy za uznanie projektu, który umożliwia niepełnosprawnym dzieciom bezpłatny dostęp do najnowszych technik terapii, stymulujących rozwój zmysłów.

Więcej o projekcie:

http://pppp.bialystok.pl/oferta-poradni/sala-doswiadczania-swiata/