Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Białystok

2,5 mld złotych to szacunkowa wartość inwestycji, które Miasto Białystok może zrealizować w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej. Proponowane projekty wpisują się w cele polityki Unii Europejskiej na lata 2021-2027.

Propozycje projektów, które Miasto Białystok mogłoby zrealizować z dofinansowaniem unijnym dotyczą:

 • efektywności energetycznej budynków jednorodzinnych – (wymiany pieców oraz instalacje OZE) – ok. 115 mln zł
 • energooszczędnego oświetlenia ulicznego – ok. 15-20 mln zł
 • kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikami retencyjnymi – ok. 100-110 mln zł
 • budowy centrum zarządzania kryzysowego – ok. 40-60 mln zł
 • przebudowy dróg oraz taboru nisko/zeroemisyjnego wraz z infrastrukturą do ładowania, budowa przystanków, parkingów – ok. 200-300 mln zł oraz przebudowy infrastruktury na potrzeby komunikacji miejskiej – ok. 20-50 mln zł
 • budowy infrastruktury lotniskowej – ok. 30 mln zł
 • budowy/przebudowy dróg wojewódzkich przebiegających przez Białystok – ok. 200 mln zł
 • budowy ścieżek rowerowych, wiaduktów, dróg – ok. 300 mln zł
 • budowy boisk i sal gimnastycznych przy placówkach oświatowych – ok. 130 mln zł
 • budowy hali widowiskowo-sportowej – ok. 180 mln zł, basenu – ok. 100 mln zł, zielonych obiektów do uprawiania sportu – ok. 20 mln zł
 • budowy żłobka – ok. 20 mln zł
 • przebudowy i adaptacji budynków placówek kultury – ok. 500 mln zł
 • budowy bulwarów wzdłuż rzeki Białej – ok. 100 mln zł
 • budowy zielonych terenów rekreacyjnych na terenie BOF – ok. 20-30 mln zł

– Od wstąpienia Polski do Unii Europejskiej, a nawet wcześniej, uwzględniając środki przedakcesyjne, Białystok pozyskał ponad 4 mld zł unijnego wsparcia – mówi prezydent Białystoku Tadeusz Truskolaski. – I dzięki temu zrealizowaliśmy projekty o łącznej wartości ponad 6,3 mld złotych. Wiemy, jak zmieniać Białystok i skutecznie korzystać z możliwości, jakie dają nam środki unijne. Dlatego dziś walczymy o jak najbardziej transparentne zasady ich podziału w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej.

Cele polityki Unii Europejskiej na nową perspektywę finansową na lata 2021-2027, w które wpisują się propozycje białostockich projektów to:

 • Inteligentniejsza Europa (innowacyjna inteligentna transformacja gospodarcza)
 • Bardziej ekologiczna, niskoemisyjna Europa (w tym transformacja sektora energetycznego, przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym, dostosowanie do zmian klimatu i zarządzanie ryzykiem)
 • Bardziej skomunikowana Europa (mobilność i łączność TIK)
 • Bardziej prospołeczna Europa (europejski filar praw socjalnych)
 • Europa bliższa obywatelom (zrównoważony rozwój obszarów miejskich, wiejskich i przybrzeżnych oraz inicjatywy lokalne).

Urszula Boublej