Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Białystok

Informujemy, że ogłoszony przez Caritas konkurs na esej o prawach i wolnościach obywatela pt.: „Najważniejsze prawo obywatelskie – uzasadnij swój wybór” został pozostawiony bez rozstrzygnięcia

Informujemy, że ogłoszony przez Caritas Archidiecezji Białostockiej konkurs na esej o prawach i wolnościach obywatela pt. „Najważniejsze prawo obywatelskie – uzasadnij swój wybór” został pozostawiony bez rozstrzygnięcia na podstawie §3 ust. 8 Regulaminu Konkursu (nadesłano mniej niż 5 prac).

Konkurs skierowany był do uczniów szkół ponadpodstawowych z terenu powiatu białostockiego. Ponowne ogłoszenie konkursu planowane jest na wrzesień br.

Już dziś pragniemy zachęcić młodzież do udziału w konkursie. Za zajęcie trzech pierwszych miejsc organizator przewiduje atrakcyjne nagrody rzeczowe. Dodatkowo praca uczestnika, która zwycięży w Konkursie tj. zajmie I miejsce, zostanie opublikowana ze wskazaniem imienia i nazwiska uczestnika, wieku oraz nazwy szkoły w informatorze prawniczym wydawanym w ramach edukacji prawnej punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i nieodpłatnej mediacji świadczonej przez Caritas Archidiecezji Białostockiej na terenie powiatu białostockiego.