Tylko 2 miesiące, tylko 60 godzin bezpłatnych konsultacji dotyczących przedsiębiorczości pozostało do wykorzystania przez mieszkańców gmin tworzących Białostocki Obszar Funkcjonalny. To szansa dla tych, którzy chcą rozpocząć własny biznes lub zmienić już prowadzoną działalność gospodarczą. Przypominamy o możliwościach, jakie oferuje program ACCESS realizowany przez Stowarzyszenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego, do którego należy Gmina Białystok.

ACCESS to projekt polsko-litewski prowadzony przez partnerów po obu stronach granicy: SBOF, Politechnikę Białostocką – Wydział Inżynierii Zarządzania oraz Politechnikę Kowieńską, a także Kowieńską Izbę Handlowo-Przemysłową i Rzemieślniczą.

W ramach tego projektu można skorzystać z bezpłatnych konsultacji biznesowych. Zostało jedynie 60 godzin do wykorzystania. O co najczęściej pytali do tej pory zgłaszający się? O możliwości pozyskania dofinansowania na prowadzenie własnej firmy, o to jak kreować pomysły na biznes, jak tworzyć biznes plany.

Łukasz Siemieniuk, ekspert Stowarzyszenia Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego, podkreśla, że konsultacje skierowane są i do tych, którzy zastanawiają się nad otwarciem działalności gospodarczej, jak i do prowadzących już firmy. Istnieje możliwość odbycia konsultacji stacjonarnych lub online. Trzeba jedynie wcześniej wypełnić krótki formularz rejestracyjny i umówić się na spotkanie.

Łukasz Siemieniuk od lat tworzy akademickie inkubatory przedsiębiorczości, wspiera startupy i doradza przedsiębiorcom.

Jak skorzystać z bezpłatnych konsultacji wspierających przedsiębiorczość? Wystarczy wypełnić krótki formularz rejestracyjny. Więcej informacji o konsultacjach biznesowych oraz o projekcie na stronie: Konsultacje biznesowe (bof.org.pl)

Projekt ACCESS (ACCELERATION OF BUSINESS SUPPORT ECOSYSTEM) jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg Litwa-Polska 2014-2020. Jego celem jest poprawa usług wspierania biznesu na Litwie (w Kownie i okręgu mariampolskim) oraz w Polsce (w regionie suwalskim i białostockim). Partnerzy projektu to ze strony polskiej: Politechnika Białostocka i Stowarzyszenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego oraz ze strony litewskiej: Politechnika Kowieńska, a także Kowieńska Izba Handlowo-Przemysłowa i Rzemieślnicza.

Źródło: BOF