Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Białystok

Białostocka Komunikacja Miejska z nagrodą w XI edycji konkursu LIDER ITS 2021. Jury przyznało Miastu Białystok statuetkę w kategorii „Najlepsze wdrożenie” za zainstalowanie mobilnych automatów biletowych w 255 pojazdach BKM oraz uruchomienie bezgotówkowego systemu płatności z wykorzystaniem modelu transakcyjnego MTT/PaYG.

Do udziału w konkursie LIDER ITS Stowarzyszenie Inteligentne Systemy Transportowe ITS POLSKA zaprasza agendy rządowe i samorządy, uczelnie, jednostki naukowo-badawcze i projektowe, stowarzyszenia oraz producentów i usługodawców rozwiązań ITS. Głównym założeniem konkursu jest promowanie przedsięwzięć służących rozwojowi przyjaznych technologii Inteligentnych Systemów Transportowych w Polsce, zwłaszcza nowatorskich i efektywnych produktów – urządzeń, wdrożeń i rozwiązań naukowych.

W konkursie LIDER ITS nagrodzono i wyróżniono projekty zrealizowane w 2019 i 2020 roku w czterech kategoriach:

  • najlepszy produkt – urządzenie zrealizowany przez firmy branży ITS,
  • najlepsze wdrożenie projektów/działań przez agendy rządowe, samorządy i instytucje,
  • najlepsza praca naukowo-badawcza,
  • najlepsza praca dyplomowa absolwenta szkoły wyższej.

Jury XI edycji konkursu LIDER ITS 2021, w kategorii „Najlepsze wdrożenie” przyznało statuetkę Zarządowi Białostockiej Komunikacji Miejskiej za zainstalowanie mobilnych automatów biletowych w 255 pojazdach BKM oraz uruchomienie bezgotówkowego systemu płatności z wykorzystaniem modelu transakcyjnego MTT/PaYG.

W 2019 roku Miasto Białystok rozstrzygnęło przetarg na dostawę i montaż biletomatów mobilnych we wszystkich autobusach Białostockiej Komunikacji Miejskiej, stworzenie portalu edukacyjnego www.biletomaty.bialystok.pl oraz portalu obsługi pasażera www.ekarta.bialystok.pl.

Celem projektu było zwiększenie dostępności biletów oraz wprowadzenie rozwiązania programowego Smart Taryfa BKM, opartego na schemacie Mass Transit Transaction – organizacji płatniczej Visa i PayAsYouGO-Mastercard, które działa, gdy pasażer korzysta z karty płatniczej w autobusie i wyłącznie przykłada kartę do czytnika przy wejściu i wyjściu.

Jeżeli pasażer zastosuje tę metodę, nie płaci za kilka przejazdów wykonanych w ciągu doby rozliczeniowej w postaci wielokrotności ceny biletu jednorazowego. Opłata jest rozliczana automatycznie, jako optymalna kombinacja biletu jednorazowego, 30-minutowego i 60-minutowego. Maksymalna opłata nie przekracza w tym wypadku ceny biletu 24-godzinnego.

Obok tego rozwiązania pasażer może korzystać z możliwości zakupu biletu według własnego wyboru (ang. Known Fare), ale wówczas wybór biletu 30-minutowego nie daje możliwości obniżenia opłaty do biletu jednorazowego.

Rozwiązanie białostockie jest pierwszym wdrożeniem MTT i PayAsYouGo w Polsce. W innych polskich rozwiązaniach zawarty jest wyłącznie model Known Fare.

W białostockich biletomatach za dowolny bilet można zapłacić z portmonetki na elektronicznej Białostockiej Karcie Miejskiej, bankową kartą płatniczą Visa lub Mastercard, metodą płatności BLIK, jak również telefonem z NFC z aktywną kartą bankową.

Przy zakupie w biletomacie, automat nie drukuje biletu. Kontrola biletu polega na sprawdzeniu w specjalnym czytniku przez kontrolera przypisania biletu do tokenu karty płatniczej. Wyjątkiem są bilety opłacone BLIKiem. Pasażer zawsze może wydrukować potwierdzenie zakupu, jednak nie jest ono biletem. Z opcji tej korzysta coraz mniej pasażerów.

Biletomaty w czasie pandemii, gdy podróże odbywały się w bardziej przypadkowy sposób, okazały się bardzo przydatne, całkowicie eliminując problem dostępności biletu.

Po 9 miesiącach 2021 roku, w porównaniu do roku 2019, sprzedaż biletów jednorazowych osiąga poziom 80%. Bilety w biletomatach stanowią 42,7% sprzedaży biletów jednorazowych, e-portmonetka – 9,6%, bilety przez telefon – 9,8%, a bilety papierowe – 37,9%.

Białostockie biletomaty stały się też terminalem informacji pasażerskiej. Na ekranie wyświetlana jest rzeczywista prognoza odjazdów i przesiadek na najbliższym przystanku – informacja pobrana z systemu dynamicznej informacji pasażerskiej.

Opracowanie: Eliza Bilewicz-Roszkowska