Na zlecenie Urzędu Miejskiego w Białymstoku Instytut Badawczy ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku przeprowadza ewaluację „Programu Rewitalizacji Miasta Białegostoku na lata 2017-2023”, po 3 latach od jego wdrożenia.

„Program Rewitalizacji Miasta Białegostoku na lata 2017-2023” został przyjęty uchwałą Rady Miasta Białystok nr XLIX/750/18 z dnia 23 kwietnia 2018 r.

Rewitalizacja to kompleksowy proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych poprzez działania całościowe, integrujące interwencję na rzecz społeczności lokalnej, przestrzeni i lokalnej gospodarki, skoncentrowane terytorialnie i prowadzone w sposób zaplanowany oraz zintegrowany.

Wszystkich mieszkańców zachęcamy do wzięcia udziału w ankiecie dotyczącej tematu rewitalizacji w naszym mieście.

Grafika dekoracyjna