Białystok – charakterystyka rynku pracy

Białystok, największe miasto północno-wschodniej Polski, stwarzające bardzo różnorodne możliwości, gdy chodzi o rozwój zawodowy. Działa tu blisko 40 tys. podmiotów gospodarczych, w tym 43 dużych pracodawców (10 z nich to jednostki zatrudniające po co najmniej tysiąc osób, źródło – REGON luty 2022). W Białymstoku praca czeka w przemyśle (w tym w przetwórstwie spożywczym związanym z branżą mleczarską), transporcie, handlu, budownictwie i nie tylko. Do kogo kierowane są obecnie najczęściej ogłoszenia pracy Białystok? Ile wynosi stopa bezrobocia w tym mieście? Oto garść aktualnych danych, obrazujących sytuację na rynku pracy w stolicy województwa podlaskiego. 

Bezrobocie – ile wynosi w Białymstoku?

Podlaskie to region o wysokim bezrobociu na tle kraju. Zgodnie z informacją podaną przez Główny Urząd Statystyczny w lutym 2022 r. stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła w nim 7,1%. W tym samym okresie wskaźnik dla Polski był na poziomie 5,5%. 

Województwo pod względem wysokości stopy bezrobocia jest jednak silnie zróżnicowane. Najniższa notowana jest w powiatach bielskim (3,6%), suwalskim (4,0%) i łomżyńskim (4,6%), najwyższa zaś w kolneńskim (14,0%), grajewskim (11,7%) oraz sejneńskim (11,5%). 

W Białymstoku wskaźnik bezrobocia przewyższa poziom krajowy. W lutym 2022 r. stopa bezrobocia wynosiła tu 6,3%, przy liczbie 8,4 tys. osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy. 

Białystok – zawody deficytowe

Stosunkowo wysoki wskaźnik bezrobocia oznacza zwykle trudności ze znalezieniem pracy przez przedstawicieli niektórych profesji. Kto może ich doświadczać w 2022 r., a w jakich zawodach brakuje pracowników? Po wskazówki w tym zakresie warto sięgnąć do Barometru zawodów, corocznego badania wykonywanego na podstawie danych z GUS i urzędów pracy. 

Barometr wyróżnia tzw. zawody deficytowe (zbyt mało chętnych w porównaniu do zapotrzebowania zgłaszanego przez pracodawców), zawody nadwyżkowe (za dużo chętnych) oraz pozostające w równowadze (zapotrzebowanie mniej więcej równe liczbie szukających pracy). 

W Białymstoku wskazano największy deficyt blacharzy i dekarzy budowlanych. W mieście zbyt mało jest też chętnych do podjęcia zatrudnienia (i spełniających wymagania pracodawców) przedstawicieli kolejnych 35 grup zawodowych. Na liście są:

 • z branży budowlanej – betoniarze i zbrojarze, cieśle i stolarze budowlani, inżynierowie budownictwa, kierownicy budowy, monterzy instalacji budowlanych, murarze i tynkarze, operatorzy i mechanicy sprzętu do robót ziemnych, pracownicy robót wykończeniowych w budownictwie, robotnicy budowlani, 

 • z przetwórstwa przemysłowego – blacharze i lakiernicy samochodowi, diagności samochodowi, elektrycy, elektromechanicy i elektromonterzy, pracownicy poligraficzni, robotnicy obróbki drewna i stolarze, tapicerzy, spawacze, ślusarze, 

 • z branży medyczno-opiekuńczej – lekarze, pielęgniarki i położne, ratownicy medyczni, psycholodzy i psychoterapeuci, opiekunowie osoby starszej lub niepełnosprawnej, opiekunki dziecięce, 

 • z branży edukacyjnej – nauczyciele przedmiotów zawodowych, nauczyciele praktycznej nauki zawodu, nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących, 

 • z gastronomii i produkcji żywności – kelnerzy i barmani, pomoce kuchenne, cukiernicy,  

 • z IT i e-commerce – projektanci i administratorzy baz danych, programiści, pracownicy sprzedaży internetowej, 

 • z innych branż – kierowcy autobusów, pracownicy służb mundurowych, robotnicy leśni, samodzielni księgowi. 

W Białymstoku, podobnie jak w wielu innych regionach w kraju, najbardziej brakuje budowlańców oraz osób z wykształceniem i umiejętnościami technicznymi. 

W mieście wskazano zarazem nadwyżkę szukających etatu ekonomistów, filologów i tłumaczy, filozofów, historyków, politologów i kulturoznawców, kierowników sprzedaży, pedagogów, specjalistów administracji publicznej oraz techników informatyków. 

Oferty pracy Białystok – gdzie szukać?

W czasie rozglądania się za nową posadą połowę sukcesu stanowi umiejętność dotarcia w krótkim czasie do jak największej liczby ofert zatrudnienia spełniających wymagania kandydata. Gdzie zatem szukać pracy w Białymstoku? Odpowiedź jest prosta – przede wszystkim na platformie rekrutacyjnej. To miejsce w sieci łączące pracodawców z kandydatami. Warto wybrać bezpieczny i popularny portal z ofertami pracy, np. praca.pl. Platforma ta jest ogólnopolska – by dotrzeć do ofert pracy w Białymstoku, wystarczy podać nazwę tego miasta. Przykładowo, w kwietniu 2022 r. znajdowało się tu ponad czterysta ogłoszeń od białostockich pracodawców. 

Inne źródła ofert pracy Białystok, które warto sprawdzić, to:

 • Centralna Baza Ofert Pracy (ogłoszenia z powiatu białostockiego), 

 • media społecznościowe (grupy dedykowane pracy), 

 • witryny konkretnych pracodawców, 

 • fora branżowe, strony stowarzyszeń pracodawców.