Kolejnych czterech młodych twórców otrzyma stypendia artystyczne Prezydenta Miasta Białegostoku na drugie półrocze 2022 r. Ich łączna wartość to 80 tys. zł.

W ogłoszonym naborze do Urzędu Miejskiego w Białymstoku wpłynęło 9 wniosków stypendialnych. Po przeprowadzeniu oceny formalnej stwierdzono, że 3 zgłoszenia nie spełniają kryteriów regulaminowych. Pozostałe 6 wniosków zaopiniowała czteroosobowa komisja.

Prezydent Białegostoku podjął decyzję o przyznaniu 4 stypendiów na drugie półrocze:

L.p.

Imię i nazwisko

wnioskodawcy

Dziedzina i tytuł przedsięwzięcia

Wysokość stypendium

(zł)

1.

Katarzyna Malinowska

Dziedzina: upowszechnianie kultury

Projekt „Białystok bliżej Ciebie”

19 tys. zł

2.

Karolina Mazurek

Dziedzina: teatr

Projekt „Przygody (z) Pozytywki”

24 tys. zł

3.

Magdalena Abramowicz-Borys

Dziedzina: upowszechnianie kultury

Projekt „Bajki, grajki, zasłuchajki…”

15 tys. zł

4.

Maciej Cempura

Dziedzina: teatr

Projekt „Touch me (tytuł roboczy)”

22 tys. zł

Komisja obradowała w składzie: Edyta Marzena Mozyrska – dyrektor Departamentu Kultury, Promocji i Sportu Urzędu Miejskiego, Danuta Anna Pieciul – kierownik Referatu Kultury w Departamencie Kultury, Promocji i Sportu, Dominika Korobacz – podinspektor w Departamencie Kultury, Promocji i Sportu oraz Beata Lewkowicz – inspektor w Departamencie Kultury, Promocji i Sportu.

W pierwszym naborze stypendia otrzymało dziewięciu młodych twórców, ich wartość to 130 tys. zł. Zatem całkowita wysokość przyznanego wsparcia dla młodych twórców w 2022 r. wyniosła 210 tys. zł. Stypendystów jest trzynastu.

Opracowanie: Kamila Bogacewicz