Zakończyła się termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 11 przy ulicy Poleskiej 27. Budynek placówki przeszedł metamorfozę. To kolejna miejska inwestycja, która zwiększa efektywność energetyczną obiektów użyteczności publicznej, a tym samym obniża koszty ponoszone na ich funkcjonowanie.

Inwestycja w Szkole Podstawowej nr 11 to jedno z większych zrealizowanych przedsięwzięć w zakresie poprawy efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej. Powierzchnia całkowita placówki wynosi ok. 4,7 tys. m2, a jej kubatura ponad 22,7 tys. m3.

Gruntowna termomodernizacja przeprowadzona została na podstawie audytu energetycznego i objęła wykonanie izolacji termicznej i przeciwwilgociowej, docieplenie stropodachu, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, modernizację instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej oraz wymianę opraw na energooszczędne.

– Termomodernizacja to mniejsze zużycie energii do ogrzania budynku i energii elektrycznej, a co za tym idzie niższe rachunki. Obecnie ceny energii szaleją, dlatego inwestujemy w poprawę efektywności energetycznej budynków oświatowych. To daje oszczędności, ale także korzyści dla środowiska, bo takie działania obniżają zapotrzebowanie na produkcję energii – podkreśla prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski.

Roboty towarzyszące zrealizowane w ramach tej inwestycji objęły także zagospodarowanie terenu wokół szkoły, oświetlenie, monitoring oraz ogrodzenie, i zostały sfinansowane ze środków budżetu Miasta.

Całkowity koszt tego zadania inwestycyjnego to ok. 6,3 mln zł, a udział środków Unii Europejskiej w jego realizacji wyniósł ok. 2,6 mln zł.

Opracowanie: Agnieszka Zabrocka