W ramach współpracy Miasta Białystok z UNICEF-em białostockie jednostki oświatowe wyposażone zostaną w sprzęt i pomoce, które umożliwią wyrównanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży – w tym także tych z Ukrainy – oraz poprawią jakość kształcenia.

Przedszkola otrzymają łącznie 61 laptopów, 61 monitorów interaktywnych oraz 61 drukarek laserowych. Szkoły natomiast, poza przekazanymi w roku ubiegłym tabletami (655 sztuk), otrzymają łącznie 360 laptopów oraz 2 tys. plecaków (tzw. wyprawek z przyborami i materiałami papierniczymi). Wsparciem objęto białostockie placówki oświatowe – przedszkola i szkoły (podstawowe i średnie).

Dziś (27 marca) Miasto rozpoczęło przekazywanie monitorów interaktywnych. Pierwszy trafi do Przedszkola Samorządowego nr 81 w Białymstoku. Dziś także ostatnie laptopy i plecaki trafiły do uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 w Białymstoku. Wartość sprzętu wynosi ponad 3,4 mln zł:

  • laptopy – ok. 1,7 mln zł,
  • monitory interaktywne – 488 tys. zł,
  • plecaki – 508 tys. zł,
  • drukarki – 131 tys. (będą przekazywane w najbliższym czasie),
  • tablety – 589 tys. zł (przekazane w 2022 roku).

Miasto współpracuje z UNICEF-em na rzecz uchodźców z Ukrainy i ich integracji z lokalną społecznością.

– W ramach tej współpracy UNICEF do końca bieżącego roku przekaże ponad 25 mln zł. To ogromna pomoc, z której będzie mogła korzystać zarówno społeczność ukraińska, jak i polska – powiedział prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski.

Dzięki wsparciu finansowemu UNICEF-u wyposażane są place zabaw i tereny rekreacyjne przy przedszkolach i szkołach, kupowane jest dodatkowe wyposażenie i pomoce dydaktyczne. Jednocześnie odbywają się szkolenia dla nauczycieli, warsztaty i zajęcia dla dzieci i młodzieży.

W ramach wsparcia UNICEF utworzono także Centrum Spilno Unicef Białystok – to miejsce integracji dla dzieci i rodzin uchodźców oraz społeczności przyjmującej. Jest prowadzone przez Miasto we współpracy z 9 organizacjami pozarządowymi. Z tej oferty skorzystało już ponad 3 tys. osób.

Anna Kowalska