Spotkanie w sprawie ograniczeń w pozyskiwaniu drewna z wojewodą Podlaskim
Przedstawiciele lokalnej branży drzewnej z województwa podlaskiego spotkali się z władzami regionu, by wyrazić swoje zaniepokojenie nowymi ograniczeniami w pozyskiwaniu drewna. Ta decyzja, według przedsiębiorców, może zagrozić nie tylko przyszłości ich firm, ale także całemu ekosystemowi gospodarczemu regionu.
  1. Spotkanie z wojewodą podlaskim i wicewojewodami odbyło się w kontekście ograniczeń w wyrębach lasów na 2024 rok.
  2. Przedsiębiorcy z regionu alarmują, że restrykcje mogą doprowadzić do bankructw i wzrostu bezrobocia.
  3. Gospodarka leśna w Polsce, dzięki odpowiedniej polityce, zwiększyła lesistość kraju do ponad 30%.
  4. Władze województwa wyraziły wsparcie dla branży oraz zapowiedziały działania mające na celu złagodzenie skutków decyzji Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

W obliczu wyzwań, przed którymi stanęła branża drzewna w województwie podlaskim, głos przedsiębiorców został silnie wyartykułowany podczas niedawnego spotkania z przedstawicielami urzędu wojewódzkiego. Nowe restrykcje wprowadzone przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska, dotyczące ograniczenia wyrębów drzew na przyszły rok, spotkały się z ostrą reakcją lokalnych biznesmenów, którzy obawiają się o przyszłość swoich przedsięwzięć.

"Sprawa dotyka 100 tys. hektarów lasu. Obecna zmiana doprowadzi do bankructwa lokalnych przedsiębiorców" – podkreślała Halina Karpowicz, liderka konsorcjum 15 zakładów usług leśnych. Ograniczenia te dotyczą przede wszystkim tak ważnych dla regionu obszarów jak Puszcza Augustowska i Puszcza Knyszyńska.

Przedstawiciele branży podkreślają, że mądra gospodarka leśna nie tylko nie szkodzi, ale wręcz przyczynia się do ochrony przyrody. "Lesistość po wojnie wynosiła w Polsce zaledwie 20%, a teraz przekracza już 30%. To właśnie dzięki właściwej, starannej gospodarce. Sadzimy więcej niż wycinamy - rocznie aż 25 milionów sadzonek tylko na terenie RDLP w Białymstoku" – wskazywał Dariusz Wysocki, również lider konsorcjum zakładów usług leśnych.

Przedsiębiorcy ostrzegają, że decyzje Ministerstwa Klimatu i Środowiska mogą prowadzić nie tylko do upadku firm i wzrostu bezrobocia, ale w dłuższej perspektywie także do wzrostu cen produktów drewnianych, co bezpośrednio wpłynie na mieszkańców regionu.

W obliczu tych wyzwań wojewoda podlaski Jacek Brzozowski wyraził pełne wsparcie dla branży: "Pragnę zapewnić, że stoimy za przedsiębiorcami i utrzymaniem miejsc pracy w województwie podlaskim. Dołożymy starań, żeby Państwa głos został usłyszany i żeby zostały podjęte decyzje, sprzyjające rozwojowi podlaskiego przemysłu drzewnego".

Z myślą o zmiękczaniu tych restrykcji, minister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska przedstawiła „Pakiet dla przemysłu drzewnego”, zawierający szereg rekomendacji mających na celu ograniczenie eksportu nieprzetworzonego drewna poza Polskę oraz rozwiązanie innych problemów strukturalnych, co może stanowić światełko w tunelu dla lokalnej branży.


Na podstawie: Podlaski Urząd Wojewódzki