Urząd Miejski Białystok zapewni posiłki dla potrzebujących za 6,9 mln zł
W naszym mieście nikt nie zostanie z głodem. Program „Posiłek w szkole i w domu” otrzyma znaczące wsparcie finansowe w 2024 roku, zapewniając pomoc potrzebującym rodzinom i ich dzieciom. Inicjatywa ta, wspierana zarówno z lokalnych, jak i rządowych środków, pokazuje, jak wielką wartość przywiązujemy do wspólnego dbania o dobro mieszkańców.
  1. W 2024 roku na program „Posiłek w szkole i w domu” zostanie przeznaczone niemal 7 mln zł.
  2. Dofinansowanie rządowe wyniesie prawie 3,5 mln zł, co pokrywa około połowy kosztów programu.
  3. W ramach programu zaplanowano wsparcie dla około 8 tysięcy osób.
  4. W ubiegłym roku pomocą objęto 6895 osób, w tym 1149 dzieci i młodzieży.

W obliczu wyzwań, z jakimi mogą się mierzyć niektóre rodziny w naszej społeczności, ważne jest, aby każdy miał dostęp do podstawowych potrzeb, takich jak odpowiednie odżywianie. Troska o najmłodszych i zapewnienie im zdrowych posiłków w szkołach, przedszkolach i żłobkach to fundament, na którym budujemy przyszłość naszego miasta.

Prezydent miasta, Tadeusz Truskolaski, podkreślił, że „Na razie nasz wkład własny stanowi 50%, ale mamy możliwość złożenia dodatkowego wniosku i dofinansowanie z programu dla miasta może wzrosnąć nawet do 80%”. Jest to dowód na elastyczność programu i otwartość na dodatkowe wsparcie, które może przyczynić się do jeszcze większej liczby osób objętych pomocą.

Pomoc realizowana jest przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, w ścisłej współpracy z dyrektorami placówek oświatowych. To, jak skutecznie udało się wdrożyć program w poprzednich latach, daje solidną podstawę do optymizmu co do jego przyszłości. Szczegóły dotyczące sposobu realizacji i zakresu wsparcia są dostępne dla wszystkich zainteresowanych, co zapewnia transparentność i łatwy dostęp do informacji.

Warto zauważyć, że takie inicjatywy pokazują, iż solidarność i troska o dobro wspólne są wciąż żywe w naszej wspólnocie. Zapewnienie posiłków dla potrzebujących to nie tylko pomoc materialna, ale także sygnał, że jako społeczność jesteśmy gotowi wspierać się nawzajem w trudnych chwilach.


Urząd Miejski Białystok