Białystok inwestuje w zabytki: kamienica przy Waryńskiego odnowiona za miliony
Tkanka historyczna naszego miasta jest nieustannie pielęgnowana i ożywiana dzięki staraniom lokalnych władz. Znaczące inwestycje w odnawianie zabytków oraz wsparcie kultury i historii lokalnej pokazują, jak ważna jest pamięć o przeszłości dla współczesnej tożsamości miejskiej.
  1. Renowacja kamienicy przy ul. Waryńskiego 7 zakończona sukcesem – koszt przekroczył 6 mln zł.
  2. Współpraca z właścicielami zabytków – miasto oferuje dotacje na remonty.
  3. Ciekawe inicjatywy kulturalne – wystawy, spektakle, wykłady.
  4. W 2023 roku miasto przeznaczyło prawie 12,5 mln zł na prace konserwatorskie, obejmujące szeroki zakres zabytków.

W naszym mieście historia wciąż żyje – i to dosłownie. Przykładem tego jest starannie odrestaurowana kamienica przy ul. Waryńskiego 7, która pochłonęła ponad 6 mln zł. To budowla z duszą, gdzie odnowiono nawet polichromie zdobiące klatkę schodową. Jednak to tylko jeden z wielu przykładów troski o dziedzictwo naszego miasta.

Władze lokalne nie ograniczają się tylko do obiektów gminnych. Właściciele prywatnych zabytków mogą liczyć na wsparcie finansowe na remonty, co jest wyrazem dbałości o wspólne dobro. Dodatkowo, miasto tętni życiem dzięki różnorodnym wydarzeniom kulturalnym promującym historię i dziedzictwo lokalne.

W latach 2018-2024 zrealizowano 15 projektów związanych z zabytkami, z czego 4 już zostały zakończone. Na te cele przeznaczono ponad 16,5 mln zł, z czego spora część pochodziła z zewnętrznych źródeł finansowania. To pokazuje, że ochrona dziedzictwa kulturowego jest priorytetem dla naszego miasta.

Prezydent Tadeusz Truskolaski podkreśla: Białystok ma wiele zabytków – w gminnej ewidencji jest ich ponad 600. Sukcesywnie poddajemy je renowacji i przywracamy do użytkowania, tak aby mieszkańcy mogli je podziwiać i z nich korzystać. Co roku na różnego rodzaju wsparcie zabytków i szerzej – dziedzictwa historycznego miasta, przeznaczamy znaczne środki, staramy się o dofinansowania i angażujemy się w działania utrwalające pamięć o historii Białegostoku. Te słowa świetnie oddają ducha naszych działań.

W 2023 roku miasto wydało prawie 12,5 mln zł na prace przy zabytkach, co obejmowało zarówno obiekty nieruchome, jak i ruchome oraz elementy dekoracji rzeźbiarskiej. To pokazuje, że każdy aspekt naszego dziedzictwa jest ważny i zasługuje na troskę.

Angażowanie się w ochronę zabytków i promowanie historii naszego miasta to nie tylko kwestia finansów, ale także serca. Działania te wpisują się w szeroki kontekst dbałości o tożsamość miejską i są ważną częścią życia społeczności lokalnej.


Według informacji z: Urząd Miejski Białystok