Konferencja o e-bezpieczeństwie szkół w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim
Z bezpieczeństwem cyfrowym na co dzień – nadchodzi konferencja dla edukatorów

W nadchodzący czwartek, 18 kwietnia, o godzinie 10:30, odbędzie się istotne wydarzenie skierowane do dyrektorów szkół i nauczycieli. Konferencja "Bezpieczna szkoła w cyfrowym świecie" to inicjatywa mająca na celu zwiększenie świadomości na temat zagrożeń w sieci i metod ich przeciwdziałania.

  1. Przywitanie uczestników przez Wojewodę Podlaskiego Jacka Brzozowskiego.
  2. Omówienie roli higieny cybernetycznej w dzisiejszych czasach przez Ministra Cyfryzacji, Krzysztofa Gawkowskiego.
  3. Prezentacja na temat współpracy w ramach Koalicji na rzecz e-bezpieczeństwa.
  4. Dyskusje i warsztaty z ekspertami o aktualnych cyberzagrożeniach.

Wydarzenie to zorganizowane zostanie przez Podlaski Urząd Wojewódzki w ramach "Koalicji na rzecz e-bezpieczeństwa województwa podlaskiego". Inicjatywa ta powstała z myślą o zwiększeniu bezpieczeństwa cyfrowego wśród mieszkańców regionu, ze szczególnym uwzględnieniem placówek oświatowych.

W konferencji weźmie udział szereg specjalistów i praktyków z dziedziny cyberbezpieczeństwa, w tym przedstawiciele Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku oraz akademicy z Uniwersytetu w Białymstoku i Politechniki Białostockiej. Odbędą się również prelekcje od przedstawicieli Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej – Państwowego Instytutu Badawczego.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, osoby zainteresowane udziałem powinny zgłosić swoje uczestnictwo poprzez e-mail, podając swoje dane zawodowe. Zgłoszenia przyjmowane są do 17 kwietnia do godziny 12:00.

Konferencja zakończy się panelem dyskusyjnym, gdzie uczestnicy będą mogli wymienić się doświadczeniami oraz omówić potrzeby i wyzwania związane z cyberbezpieczeństwem w edukacji. To kluczowe spotkanie dla każdego pracownika oświaty, który chce aktywnie dbać o bezpieczeństwo cyfrowe swoich uczniów.


Na podstawie: Podlaski Urząd Wojewódzki