Do jutra (9 lipca) organizacje pozarządowe prowadzące działalność na terenie Białegostoku mogą zgłaszać kandydatów na członków Białostockiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Rada jest powoływana na trzy lata i wspomaga współpracę Miasta z organizacjami pozarządowymi. Ma charakter ciała opiniodawczego i konsultacyjnego.

Kandydatem na członka drugiej kadencji rady może być osoba pełnoletnia, która została zgłoszona przez organizację pozarządową i przedstawiła 3 imienne rekomendacje organizacji pozarządowych prowadzących działalność na terenie Białegostoku. Każda organizacja pozarządowa może zgłosić tylko jednego kandydata i nie może udzielić więcej niż 3 imiennych rekomendacji.

W skład rady powołanych zostanie 6 przedstawicieli organizacji pozarządowych, którzy otrzymają w głosowaniu największą liczbę głosów oraz 3 przedstawicieli prezydenta i 3 przedstawicieli Rady Miasta Białystok.

– Działania organizacji pozarządowych stanowią niezwykle cenne uzupełnienie i wsparcie zadań realizowanych przez instytucje publiczne. Zależy nam na tym, żeby rada drugiej kadencji była głosem zróżnicowanych grup mieszkańców, na rzecz których działa ponad tysiąc białostockich organizacji pozarządowych – powiedział zastępca prezydenta miasta Przemysław Tuchliński.

„Kartę zgłoszenia kandydata na członka Białostockiej Rady Działalności Pożytku Publicznego” wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Białymstoku (ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok) lub przesłać za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres urzędu.

Więcej informacji znajduje się na stronie www.cas.bialystok.pl.

Eliza Bilewicz-Roszkowska

Plakat Zgłoś swojego kandydata do BRDPP