Urząd Wojewódzki w Białymstoku: Spotkanie informacyjne nt. Ogólnopolskiego badania liczby osób bezdomnych w nocy z 28 na 29 lutego 2024 roku w województwie podlaskim
Podczas gdy ostatnie noce lutego mogą wydawać się zimne i spokojne, dla wielu są one nocą bez dachu nad głową. Jak zmieniła się liczba bezdomnych w województwie podlaskim od ostatniego badania?
  • O zbliżającym się ogólnopolskim badaniu bezdomności w województwie podlaskim.
  • Podniesienie problemu rosnącej liczby osób bezdomnych w regionie od 2019 roku.
  • Informacje o spotkaniu w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim mającym na celu przygotowanie do badania.
  • Wypowiedzi wojewody Jacka Brzozowskiego dotyczące znaczenia rzetelnych informacji dla efektywnego działania.

Województwo podlaskie stoi przed wyzwaniem aktualizacji danych na temat skali bezdomności. Zbliża się termin kolejnego badania, które ma na celu nie tylko zdiagnozowanie problemu, ale i odnalezienie optymalnych form wsparcia potrzebujących. Z informacji przekazanych przez władze wynika, że od ostatniego raportu, sytuacja nie uległa poprawie – wręcz przeciwnie, liczba osób żyjących na ulicach wzrosła.

W obliczu zbliżających się mrozów, kwestia bezdomności nabiera szczególnego znaczenia. W roku 2019 w regionie żyło 646 osób bez dachu nad głową, a teraz szacuje się, że liczba ta mogła wzrosnąć do około 700. To niepokojący trend, który wymaga nie tylko zrozumienia, ale i skutecznego adresowania.

W ostatnim tygodniu stycznia, w murach Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, odbyło się istotne spotkanie. Zebrali się tam nie tylko przedstawiciele urzędu, ale również policji i organizacji pozarządowych. Wszyscy z jednym celem – przygotować grunt pod dokładne zbadanie i zrozumienie problemu bezdomności w regionie.

O znaczeniu rzetelnych informacji dla efektywnej pomocy wypowiedział się również wojewoda Jacek Brzozowski: "Rzetelna informacja jest fundamentem wszelkiego skutecznego działania", podkreślając przy tym wagę pracy osób, które znajdują się najbliżej problemu i posiadają bezpośrednie doświadczenie w kontakcie z osobami bezdomnymi.

Spotkanie to było przede wszystkim pracą w terenie, gdzie doświadczenie i bezpośredni kontakt z problemem okazują się kluczowe dla zrozumienia i znalezienia najlepszych dróg wsparcia dla osób bezdomnych. Ponadto, wojewoda podkreślił, że mimo relatywnie niskiej liczby bezdomnych w porównaniu z innymi regionami, każdy przypadek jest istotny i wymaga uwagi.

Przed nami nocne badanie, które ma rzucić światło na aktualną sytuację osób bezdomnych w Podlaskiem. Przygotowania już trwają, a współpraca międzysektorowa stanowi fundament tych działań. Jest to nie tylko próba zrozumienia skali problemu, ale też szansa na znalezienie nowych, skuteczniejszych ścieżek pomocy.


Artykuł zaczerpnięty z: Urząd Wojewódzki w Białymstoku