Prezydent i nowy prezes PPL SA zaangażowani w rozwój Lotniska Białystok – Krywlany; marszałek zwleka z decyzją
Ważny krok w stronę rozwoju infrastruktury lotniczej w naszym mieście został zablokowany przez brak działania ze strony marszałka. W obliczu ambitnych planów dotyczących Lotniska Białystok – Krywlany, współpraca międzyinstytucjonalna napotyka na pierwszą poważną przeszkodę. Oczekiwania mieszkańców oraz lokalnych przedsiębiorców wobec tego projektu są ogromne, lecz każdy projekt wymaga zaangażowania wszystkich stron.
  1. Podpisany list intencyjny zakłada współpracę na rzecz rozwoju Lotniska Białystok – Krywlany.
  2. Powstanie dziewięcioosobowego zespołu roboczego jest kluczowe dla dalszych działań.
  3. Prezydent miasta apeluje do marszałka o zgłoszenie przedstawicieli województwa do zespołu.
  4. Planowane są analizy kosztów oraz harmonogram prac związanych z adaptacją lotniska.

21 listopada to data, która miała zapisać się w historii naszego miasta jako początek nowego rozdziału w rozwoju infrastruktury lotniczej. Tego dnia, przedstawiciele miasta oraz Polskich Portów Lotniczych podpisali list intencyjny, deklarujący chęć współpracy nad projektem Lotniska Białystok – Krywlany. Wśród podpisujących znaleźli się marszałek Artur Kosicki, prezes PPL Stanisław Wojtera oraz prezydent Tadeusz Truskolaski.

Zgodnie z ustaleniami, do prac nad projektem miała przystąpić specjalnie powołana grupa robocza składająca się z dziewięciu osób. Ze strony Polskich Portów Lotniczych do zespołu dołączyli już Michał Organiściak, Grzegorz Tuszyński oraz Tomasz Trojańczyk. Miasto również wyznaczyło swoich przedstawicieli: Przemysława Tuchlińskiego, Tomasza Buczka oraz Jana Nosala.

– Mam informację, że marszałek województwa podlaskiego dotychczas nie zgłosił nikogo do tego zespołu – powiedział prezydent Tadeusz Truskolaski. – Sam list intencyjny nie załatwi tego, co mamy do zrobienia. Apeluję do pana marszałka, aby zgłosił swoich przedstawicieli, ponieważ zespół nie może przystąpić do pracy, jeżeli nie ma pełnego, dziewięcioosobowego składu.

Planowane działania mają na celu nie tylko aktywizację, ale i rozwój lotniska, co ma przełożyć się na wzrost atrakcyjności inwestycyjnej regionu oraz poprawę dostępności komunikacyjnej dla mieszkańców i turystów. W ramach prac zespołu roboczego przewidziana jest analiza kosztów dostosowania lotniska do potrzeb ruchu pasażerskiego oraz opracowanie harmonogramu prac. Rozważane są również opcje finansowania projektu, w tym możliwość zawiązania spółki celowej.

Brak reakcji ze strony marszałka województwa wstrzymuje jednak dalsze postępy, co budzi zaniepokojenie nie tylko wśród bezpośrednio zaangażowanych stron, ale i wśród mieszkańców oczekujących na konkretne działania. Apel prezydenta Truskolaskiego podkreśla pilną potrzebę współpracy i zaangażowania na wszystkich szczeblach administracji w realizację tego istotnego dla regionu projektu.


Według informacji z: Urząd Miejski Białystok