Jak Białystok radzi sobie z recyklingiem elektroodpadów
Nowoczesne rozwiązania w zarządzaniu elektroodpadami przynoszą wymierne korzyści dla mieszkańców naszego miasta. Odkąd wprowadzono specjalne czerwone pojemniki, efektywność gospodarki odpadami elektrycznymi znacząco wzrosła, co potwierdzają najnowsze dane.
  1. Wprowadzony system pojemników na elektrośmieci znacznie ułatwia mieszkańcom pozbywanie się niepotrzebnego sprzętu elektronicznego.
  2. Zabezpieczenia technologiczne pojemników zapobiegają nieautoryzowanemu dostępowi do zgromadzonych odpadów.
  3. Recykling elektroodpadów odbywa się w profesjonalnych zakładach, dzięki czemu miasto oszczędza na kosztach związanych z zarządzaniem odpadami.
  4. MB Recycling oferuje bezpłatny odbiór dużych urządzeń elektrycznych z domów mieszkańców, co dodatkowo ułatwia utrzymanie porządku w przestrzeni miejskiej.

Lokalizacje specjalistycznych pojemników zostały strategicznie rozlokowane, aby maksymalnie ułatwić mieszkańcom korzystanie z tego udogodnienia. Każdy z tych pojemników jest wyposażony w nowoczesne systemy zabezpieczające, które gwarantują, że zgromadzone odpady nie trafią w niepowołane ręce. To ważne, szczególnie w kontekście ochrony środowiska i zapewnienia odpowiedniego procesu recyklingu.

Skuteczność nowego systemu podkreśla zastępca prezydenta miasta, Rafał Rudnicki, mówiąc: „Bardzo dobrze, że mieszkańcy mają możliwość szybkiego i bezpłatnego pozbycia się niepotrzebnego sprzętu. Dzięki rozlokowanym na terenie miasta pojemnikom aż o około 400% zwiększyła się nasza efektywność gospodarki elektroodpadami. Liczby mówią same za siebie. W 2022 roku zebrano 28 ton elektrośmieci, a w 2023 roku – po rozlokowaniu pojemników – zebrano 128 ton elektrycznych odpadów”.

Działając w trosce o środowisko i komfort mieszkańców, miasto kontynuuje współpracę z firmami specjalizującymi się w recyklingu, co umożliwia nie tylko utrzymanie czystości, ale również przyczynia się do ochrony zasobów naturalnych. Jest to krok milowy w kierunku zrównoważonego rozwoju i budowania świadomości ekologicznej wśród mieszkańców.


Na podstawie: Urząd Miejski w Białymstoku