Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Białystok

Powiat Białostocki reprezentowali podczas rocznicowych obchodów starosta Jan Perkowski i radna Bożena Bieryło. Podczas głównych uroczystości przy Pomniku Ofiar Katastrofy Smoleńskiej w intencji tych co zginęli, ale także Ojczyzny - modlitwy odmówili duchowni: katolicki, prawosławny i ewangelicko-augsburski. W asyście wojska odczytano apel pamięci, kwiaty złożyli przedstawiciele rodzin ofiar, władz wojewódzkich, powiatowych, miejskich, różnych instytucji oraz służb dyplomatycznych. W sposób szczególny wspominano ofiary katastrofy związane z regionem podlaskim: ostatniego prezydenta RP na uchodźstwie Ryszarda Kaczorowskiego, wicemarszałka Sejmu Krzysztofa Putrę, prawosławnego abp Mirona Chodakowskiego i stewardessę Justynę Moniuszko.