Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Białystok

Białystok po raz kolejny bez wsparcia w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Z trzech projektów złożonych przez Miasto Białystok, na ogłoszonej dziś liście zadań dofinansowanych, nie znalazł się żaden.

Ze 140 mln zł, które tym razem trafią do województwa podlaskiego, nasze miasto nie otrzyma ani jednej złotówki. A wnioskowane wsparcie dotyczyło łącznie ponad 25 mln zł.

– Zgłosiliśmy projekty takie, jak budowa sali gimnastycznej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym, przebudowa ulicy Depowej, oraz przebudowa i modernizacja zabytkowych budynków VI Liceum Ogólnokształcącego. Nie otrzymaliśmy wsparcia – powiedział zastępca prezydenta Białegostoku Rafał Rudnicki.

W grudniu 2020 r. do Rządowego Funduszu Inicjatyw Lokalnych również nie trafił żaden z białostockich wniosków. Miasto chciało zdobyć pomoc finansową na realizację takich przedsięwzięć, jak przebudowa ulic osiedlowych, budowa ścieżek rowerowych w centrum, budowa sal gimnastycznych w 3 szkołach specjalnych i Zespole Szkół Gastronomicznych, budowa hali sportowej przy V LO, prace remontowe w VI LO oraz rewitalizacja Parku Planty i Bulwarów Kościałkowskiego.

Latem 2020 r. było inaczej, bo pieniądze z rządowego programu przydzielano regionom algorytmicznie. Wówczas wszystkie gminy i powiaty w Polsce otrzymały rządowe wsparcie.

Opracowanie: Agnieszka Błachowska