Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Białystok

Dom Kultury „Śródmieście” zaprasza na festiwal „Barokowe Ogrody Sztuki”. Będzie to wyjątkowa edycja festiwalu, połączona z obchodami 30-lecia tej miejskiej instytucji. Wydarzenia będą odbywały się między 11 a 13 czerwca.

„Barokowe Ogrody Sztuki” już tradycyjnie przeniosą białostoczan do baroku – złotego okresu w dziejach Białegostoku. Historia, muzyka dawna, taniec, edukacja, styl życia – to kluczowe festiwalowe przestrzenie. Festiwal jest nie tylko związany z jubileuszem Domu Kultury „Śródmieście”, ale także rokiem poświęconym Janowi Klemensowi Branickiemu.

Trzydniowy festiwal obejmuje wiele wydarzeń: plenerowy koncert w Ogrodzie Branickich połączony z pokazami tańca, mody i mappingiem, wernisaż wystawy i wykład dotyczący nadwornych architektów J. K. Branickiego, inscenizację artystyczną, spacer edukacyjny po Tykocinie, zwiedzanie krypt w Starym Kościele Farnym, koncert klawesynowy w Auli Magna Pałacu Branickich. Program jest dostępny na stronie DKŚ. Honorowy patronat nad festiwalem objął Prezydent Miasta Białegostoku.

Dom Kultury „Śródmieście” w Białymstoku został utworzony 4 lutego 1991 roku. Powstał na bazie Spółdzielczego Domu Kultury w Białymstoku, którego początki sięgają aż 1958 roku. Od początku istnienia specjalizuje się w prowadzeniu zajęć artystycznych i edukacyjnych dla dzieci i młodzieży. Obecnie działa tu Ognisko Muzyczne, Ognisko Baletowe i Ognisko Plastyczno-Komputerowe. To w nich kształcą się kolejne pokolenia białostoczan.

W placówce działa wiele stałych zespołów: Zespół Muzyki i Tańca Dawnego Capella Anitiqua Bialostociensis, Zespół Muzyki Dawnej „Ars Decorum” i inne. Organizuje ona rozpoznawalne i lubiane przez mieszkańców wydarzenia: „Barokowe Ogrody Sztuki” i „Święto Ulicy Kilińskiego”. W instytucji odbywają się też wystawy prac artystów związanych z naszym regionem, koncerty i spotkania z twórcami w ramach „Miejskiego Salonu Artystycznego”.

Opracowanie: Kamila Bogacewicz