Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Białystok

Urząd Miejski zaprasza do udziału w spotkaniach konsultacyjnych dotyczących projektu „Strategii Rozwoju Miasta Białegostoku do 2030 roku”. Udział w spotkaniach wymaga wcześniejszej rejestracji. Rejestracja jest możliwa od dziś (24 września) do 5 października do godz. 15.30.

Spotkania konsultacyjne odbędą się:

  • 7 października o godz. 16.00 na Stadionie Miejskim w Białymstoku przy ulicy Słonecznej 1,
  • 13 października o godz. 16.00 – on-line na platformie Zoom.

Uprawnionymi do udziału w spotkaniach są: mieszkańcy Białegostoku i lokalni partnerzy społeczni, w tym organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzący działalność na rzecz białostoczan. Chętni powinni zarejestrować się korzystając z formularza zgłoszeniowego.

W zgłoszeniu obowiązkowo trzeba podać imię i nazwisko/nazwę podmiotu, miejscowość zamieszkania/adres do korespondencji, adres e-mail, oraz dodatkowo (nieobowiązkowo) numer telefonu do kontaktu. Zgłoszenia będą przyjmowane do 5 października do godz. 15.30. Dzień później (6 października) osoby zakwalifikowane zostaną o tym poinformowane e-mailowo. Liczba miejsc jest ograniczona. O zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń.

Na spotkanie mogą przyjść wyłącznie osoby zdrowe, bez objawów zarażenia wirusem SARS-CoV-2, nieobjęte izolacją, nieprzebywające na kwarantannie. W celu zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków spotkania organizator może odmówić wejścia na salę osobie, u której widać objawy infekcji. Wszyscy wchodzący będą musieli zdezynfekować ręce. Do obiektu będzie można wejść tylko w maseczce zasłaniającej usta i nos. Przed wejściem trzeba będzie wypełnić i podpisać oświadczenie, które stanowi załącznik do regulaminu uczestnictwa w spotkaniu (stacjonarnym).

Warto wiedzieć, że spotkania odbywają się w ramach konsultacji projektu „Strategii Rozwoju Miasta Białegostoku do 2030 roku”, które trwają do 20 października. Udział w konsultacjach można wziąć również poprzez wypełnienie ankiety elektronicznej lub papierowej i złożenie jej w wyznaczonych punktach Urzędu Miejskiego – przy ulicy Słonimskiej 1 i przy ulicy Św. Rocha 3.

Opracowanie: Kamila Bogacewicz

Baner informacyjny