O działaniach realizowanych na rzecz uchodźców z Ukrainy i ich potrzebach rozmawiano 16 maja w Centrum Aktywności Społecznej w Białymstoku. Z przedstawicielami organizacji pozarządowych spotkał się zastępca prezydenta miasta Przemysław Tuchliński.

Celem spotkania była wymiana aktualnych informacji o działaniach realizowanych na rzecz uchodźców tak, aby zdiagnozować ich aktualne potrzeby i wypracować wspólne rozwiązania. W jego trakcie uczestnicy wskazali, jakie widzą wyzwania w obszarze działań na rzecz osób przybyłych z Ukrainy. Wśród głównych postulatów wymieniono organizację kursów języka polskiego, zajęć rozwijających zainteresowania dzieci, potrzebę wsparcia psychologicznego.

Zastępca prezydenta Białegostoku Przemysław Truchliński podkreślił potrzebę działań na rzecz usamodzielnienia uchodźców. Przedstawiciele organizacji pozarządowych również uznali to za jedną z kluczowych kwestii. Wskazali na potrzebę organizacji kursów zawodowych, w tym dla kobiet bez doświadczenia zawodowego, objęcie indywidualną opieką w poszukiwaniu i rozpoczęciu zatrudnienia przy wsparciu trenera pracy.

Organizacje pozarządowe zostały poinformowane i zachęcone do udziału w konkursie grantowym w formie regrantingu pod nazwą: „Razem w Białymstoku – integracja mieszkańców i uchodźców”. W ramach konkursu zostanie sfinansowanych co najmniej 13 działań integracyjnych o wartości do 3 tys. zł, które będą służyć budowaniu akceptacji i poczucia wspólnoty, oraz więzi integrujących białostoczan i uchodźców.

Opracowanie: Kamila Bogacewicz