W ramach współpracy transgranicznej Interreg V-A Łotwa-Litwa „Wsparcie integracji społecznej dzieci w Jełgawie i Siauliai (risk children)” od dziś (28 listopada) w Białymstoku goszczą delegacje z łotewskiego miasta partnerskiego Białegostoku – Jełgawy oraz litewskiego miasta Siauliai.

Celem wizyty studyjnej, zorganizowanej na prośbę Jełgawy, jest zapoznanie się z naszymi dobrymi praktykami w zakresie przyjmowania uchodźców z Ukrainy oraz z tematyką społeczną, m.in. integracją dzieci i młodzieży narażonych na ryzyko.

W Urzędzie Miejskim przy ulicy Słonimskiej gości przywitał zastępca prezydenta Białegostoku Przemysław Tuchliński.

– Mamy duże doświadczenie w organizacji czasu najmłodszych mieszkańców Białegostoku. Cieszymy się, że możemy podzielić się naszą praktyczną wiedzą – powiedział Przemysław Tuchliński. – Przedstawimy też działania, jakie podjęliśmy w obliczu wybuchu wojny w Ukrainie i napływu uchodźców.

Wtorek (29 listopada) zdominuje tematyka społeczna. Będzie mowa o placówkach wsparcia dziennego działających na terenie miasta, a prowadzonych przez organizacje pozarządowe, miejskim programie „Wychowawca Podwórkowy”, świetlicach dziennego pobytu dla dzieci. Goście z Łotwy i Litwy odwiedzą wybrane placówki.

W środę, 30 listopada, tematem przewodnim będą uchodźcy z Ukrainy. Zostaną omówione pierwsze działania, jakie podjęło Miasto tuż po wybuchu wojny, kwestie zakwaterowania i jego finansowania, pomocy finansowej uchodźcom, sposobów integracji z lokalną społecznością, stosunku polskiego społeczeństwa do przybyłych uchodźców.

Agnieszka Błachowska