W dniach 17-20 września 2024 r. w Białymstoku odbędzie się XXI Powszechny Zjazd Historyków Polskich, zwołany w 85. rocznicę napaści Sowietów na Polskę. Miasto pomoże w organizacji tego przedsięwzięcia jako jego Partner Strategiczny. Dziś w Pałacyku Gościnnym został podpisany list intencyjny dotyczący współpracy.

Głównym organizatorem zjazdu jest Polskie Towarzystwo Historyczne. Wydarzenie będzie przygotowywane we współpracy z Uniwersytetem w Białymstoku. Miasto Białystok podejmie współpracę przy organizacji Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich w naszym mieście. Będzie Partnerem Strategicznym tego wydarzenia.

– Deklarujemy wsparcie i pomoc, w tym finansową, w zakresie organizacji zjazdu i imprez towarzyszących, które będą upowszechniać wiedzę historyczną, również tę o przeszłości Białegostoku – powiedział zastępca prezydenta Białegostoku Zbigniew Nikitorowicz.

Szczegóły dotyczące wsparcia Miasta zostaną ujęte w umowie o współpracy, która ma być zawarta do końca listopada 2023 roku.

List intencyjny o współpracy podpisali dziś (16 marca 2023 r.) w imieniu Miasta Białystok zastępca prezydenta Zbigniew Nikitorowicz, prezes Polskiego Towarzystwa Historycznego prof. dr hab. Krzysztof Mikulski oraz Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Zjazdu prof. dr hab. Cezary Kuklo.

Agnieszka Błachowska