Powiat Białystok: Przegląd Kolęd i Pastorałek w Supraślu
Magiczne dźwięki kolęd rozbrzmiewały w Supraślu, gdzie odbył się niezwykły przegląd muzyczny. To wydarzenie udowadnia, że świąteczna tradycja może być mostem łączącym serca i kultury, niezależnie od wieku czy pochodzenia.
  • Społeczności lokalne z całego regionu połączone siłą muzyki.
  • IX edycja Przeglądu Kolęd i Pastorałek Wielowyznaniowych w Supraślu skupia różnorodność uczestników.
  • Wydarzenie jako platforma integracji i wzajemnego szacunku między osobami z niepełnosprawnościami i różnymi wspólnotami religijnymi.
  • Ważne postacie samorządu lokalnego wśród widzów, doceniających kulturę i talent uczestników.

Klimat Bożego Narodzenia to nie tylko choinki i prezenty, ale przede wszystkim niezwykła atmosfera, którą tworzą wspólne śpiewy kolęd i pastorałek. W Supraślu odbyła się IX edycja Przeglądu Kolęd i Pastorałek Wielowyznaniowych, która zgromadziła amatorów tej pięknej tradycji z całego regionu, w tym środowiska domów samopomocy, warsztatów terapii zajęciowej czy domów pomocy społecznej. Była to doskonała okazja do prezentacji ich muzycznych talentów, dostosowanych do indywidualnych możliwości każdego wykonawcy.

Wydarzenie to nie tylko koncert, ale przede wszystkim platforma do wyrażenia siebie i integracji społecznej, gdzie muzyka stanowi uniwersalny język, rozumiany przez każdego bez względu na barierę językową czy kulturową. Obecni na przeglądzie reprezentanci władz lokalnych, w tym wicestarosta Roman Czepe, Henryk Suchocki z zarządu oraz radny Michał Kozłowski, mieli możliwość doświadczenia jak kolędy i pastorałki stają się pomostem między tradycją a nowoczesnością, jednocząc mieszkańców regionu.

Wyjątkowość tego wydarzenia podkreśla również zaangażowanie różnorodnych wspólnot religijnych i wpływowych osobistości z życia miasta i regionu. Przegląd odwiedzili między innymi przedstawiciele kościoła rzymsko-katolickiego, burmistrz Supraśla oraz dyrektorzy lokalnych instytucji.

Podczas wydarzenia Marian Sacharewicz, dyrektor Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Łaźniach, zauważył: "To też okazja do budowania mostów miedzy różnymi wspólnotami religijnymi, promowania wzajemnego szacunku i zrozumienia". Jego słowa idealnie odzwierciedlają ducha tego, co najważniejsze w świątecznym czasie – jedność i wspólnotę.


Artykuł zaczerpnięty z: Powiat Białystok