Urząd Wojewódzki w Białymstoku: Konferencja
W dobie cyfrowej rewolucji, gdzie granice między realnym a wirtualnym światem zdają się zacierać, konferencja zorganizowana w Białymstoku rzuciła światło na problem uzależnienia dzieci i młodzieży od mediów społecznościowych. Wplecione w codzienność młodych ludzi technologie, z jednej strony otwierają przed nimi drzwi do nieskończonych możliwości, z drugiej zaś stawiają przed nimi i ich opiekunami nowe wyzwania.
  1. Konferencja zatytułowana "Followersi – zniewoleni czy wolni? O uzależnieniu dzieci i młodzieży od świata cyfrowego" odbyła się w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim.
  2. Organizatorami była Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy i Krucjata Wyzwolenia Człowieka, pod patronatem wojewody podlaskiego i kuratora oświaty.
  3. Podczas konferencji poruszono temat wpływu świata cyfrowego na młode pokolenie i ich zdrowie psychiczne.
  4. Wśród prelegentów znaleźli się eksperci z różnych dziedzin - psychiatrii, prawa, edukacji oraz duchowieństwa, którzy podzielili się swoją wiedzą i doświadczeniami.
  5. Z danych NASK wynika, że aż jedna trzecia nastolatków przebywa online "cały czas", a 70% uczniów szkół średnich uznaje konieczność ograniczenia korzystania ze smartfonów.
  6. Minister edukacji Barbara Nowacka w liście do uczestników podkreśliła, jak ważną rolę odgrywa rewolucja cyfrowa w życiu dzieci i młodzieży.

Spotkanie było nie tylko okazją do dyskusji, ale i inicjatywą mającą na celu zwrócenie uwagi na problem, który w coraz większym stopniu dotyka młodszych użytkowników internetu. Wartościowe wnioski i postulaty, które pojawiły się podczas wydarzenia, mają szansę przyczynić się do lepszego zrozumienia oraz podejścia do zagrożeń wynikających z uzależnienia od mediów społecznościowych.

Zaangażowanie i troska o dobrostan młodego pokolenia były silnie podkreślone przez wojewodę podlaskiego, który na wstępie konferencji stwierdził: "Troska o dobrostan dzieci i młodzieży powinna towarzyszyć naszej pracy każdego dnia. Państwa obecność tutaj: pedagogów, psychologów, terapeutów, nauczycieli, dyrektorów, służb mundurowych, ale także parlamentarzystów, jest tego potwierdzeniem. Dziś inicjujemy cykl spotkań na ten temat. Chciałbym, abyśmy regularnie rozmawiali o sprawach ważnych społecznie".

Świat online i offline zaczynają przenikać się na niespotykaną dotąd skalę, wpływając na codzienne życie, edukację, a nawet zdrowie psychiczne młodych ludzi. Konferencja w Białymstoku stała się miejscem, gdzie specjaliści z różnych dziedzin mogli wspólnie szukać rozwiązań i sposobów wspierania dzieci oraz młodzieży w bezpiecznym korzystaniu z dobrodziejstw cyfrowego świata.


Wg inf z: Urząd Wojewódzki w Białymstoku