Powiat Białystok: Rozpoczęła się II edycja konkursu dla sołtysów
W sercu naszej społeczności, gdzie lokalne inicjatywy tętnią życiem, nadchodzi wydarzenie, które po raz kolejny ma na celu wyróżnienie tych, którzy na co dzień są nie tylko liderami, ale i sercem swoich małych ojczyzn. Zapraszamy wszystkich sołtysów do udziału w drugiej edycji konkursu „Sołtys na medal”, gdzie ich nieoceniony wkład w rozwój lokalnych społeczności zostanie doceniony i nagrodzony.
  1. Organizatorem konkursu jest Starosta Powiatu Białostockiego, Jan Bolesław Perkowski.
  2. Zgłoszenia są przyjmowane do 12 kwietnia 2024 roku.
  3. W poprzedniej edycji konkursu zgłoszono 27 kandydatów.
  4. Nagrody i wyróżnienia otrzymało 10 najbardziej aktywnych sołtysów.

Praca sołtysa często przebiega za kulisami, lecz jej wpływ na codzienne życie i rozwój lokalnych społeczności jest nie do przecenienia. Właśnie dlatego inicjatywa tak jak „Sołtys na medal” ma kluczowe znaczenie dla promowania i doceniania tych, którzy na co dzień poświęcają swój czas i energię, aby ich sołectwa prosperowały. To okazja, by pokazać, że każdy gest, każda inicjatywa, ma ogromne znaczenie dla dobra wspólnego.

Zachęcamy rady sołeckie oraz mieszkańców do aktywnego udziału w nominowaniu kandydatów. To wasza szansa, aby wyrazić wdzięczność i uznanie dla osób, które na co dzień pracują na rzecz waszej społeczności. Niech ten konkurs będzie świętem lokalnego patriotyzmu i zaangażowania, które są siłą napędową każdej społeczności.

Zgłaszając kandydatów, przyczyniacie się nie tylko do ich uhonorowania, ale również inspirujecie innych do aktywnego działania i zaangażowania w sprawy lokalne. To wyjątkowa okazja, by pokazać, jak ważną rolę w naszym życiu odgrywają sołtysi, będący nie tylko liderami, ale i łącznikami między administracją a mieszkańcami.


Powiat Białystok