Członkowie Zespołu 100, składającego się z twórców kultury, dziennikarzy, decydentów i innych liderów opinii, wybrali pięć kulturalnych wydarzeń kluczowych. Zwycięskie projekty otrzymają wsparcie finansowe z budżetu miasta. Są to: festiwale lalkarskie, Halfway Festival, Up to Date Festival, Festiwal Literacki „Na pograniczu kultur” oraz Festiwal „Biała Czysta Kulturalna – rzeka dla mieszkańców”.

Ideą Programu Wydarzeń Kluczowych jest ułatwienie rozwoju dużych wydarzeń kulturalnych organizowanych przez białostockich twórców oraz wydarzeń o doniosłym znaczeniu artystycznym.

– W tajnym głosowaniu członkowie zespołu wybierali dwa projekty zgłoszone przez instytucje kultury spośród sześciu i trzy projekty zgłoszone przez organizacje pozarządowe z dziewięciu – powiedział zastępca prezydenta Białegostoku Rafał Rudnicki. – Pięć wybranych wydarzeń kluczowych ma być motorem rozwoju białostockiej kultury.

Głosowanie nad projektami mającymi na celu wyłonienie 5 wydarzeń kluczowych odbyło się 5 czerwca w kawiarni Fama. Wzięło w nim udział 61 osób. Osoby, które nie mogły uczestniczyć w spotkaniu, miały możliwość zagłosować w Urzędzie Miejskim (6-10 czerwca). Z tej opcji skorzystało 27 członków zespołu. Głosowało więc łącznie 88 osób (frekwencja – 88%).

Wyniki głosowania:

  • Festiwale lalkarskie: Międzynarodowy Festiwal Szkół Lalkarskich LALKA-NIE-LALKA – Nurt Profesjonalny (2020, 2022) i Międzynarodowy Festiwal Teatrów Lalek dla Dorosłych METAMORFOZY LALEK (2021) – 49 głosów
  • Halfway Festival – 41 głosów
  • Up To Date Festival – 52 głosy
  • Festiwal Literacki „Na pograniczu kultur” – 32 głosy
  • Festiwal „Biała Czysta Kulturalna – rzeka dla mieszkańców – 28 głosów

Pieniądze na realizację wydarzeń kluczowych zostaną zapisane w projekcie budżetu Miasta Białegostoku na 2020 rok oraz w ujęte projektach Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta na lata 2020-2022.

Szczegółowe wyniki głosowania na poszczególne projekty znajdują się w załączniku. Informacje o Programie Wydarzeń Kluczowych są dostępne w zakładce Kultura. Tam jest też dostępna charakterystyka poszczególnych projektów.

Kamila Bogacewicz