Mieszkaniec gminy Dobrzyniewo Duże wybrał kurs na operatora dronów, który obecnie cieszy się dużą popularnością, ze względu na możliwość wykorzystania umiejętności w wielu dziedzinach. Cały czas istnieje możliwość wzięcia udziału w projekcie, i skorzystania z wielu interesujących szkoleń. To między innymi kursy językowe, kursy prawa jazdy czy kursy informatyczne. Przypominamy, że nabór w poddziałaniu 3.2.1 skierowany jest do tych, którzy spełniają minimum jedno z kryteriów: osoba powyżej 50 roku życia lub osoba o niskich kwalifikacjach (tj. osoby mające wykształcenie podstawowe, gimnazjalne, zasadnicze zawodowe, liceum/ technikum). Chętni mieszkańcy Białegostoku, powiatów białostockiego i sokólskiego mogą się zgłaszać do Punkt Obsługi Uczestnika Projektu przy ul. Św. Rocha 3 w Białymstoku.

Aktualnie ze względu na dużą liczbę wniosków nabór w poddziałaniu 3.2.2 (m.in. kursy na prawo jazdy, kosmetyczne, drony) został wstrzymany do odwołania.