Burmistrz Supraśla Radosław Dobrowolski nie podpisał porozumienia między Miastem Białystok a Gminą Supraśl w sprawie uruchomienia autobusów linii 111 do tej miejscowości. Burmistrz dostarczył dziś do Urzędu Miasta w Białymstoku przerobiony przez siebie projekt umowy, którego podpisania w ciągu 24 godzin zażądał od zastępcy prezydenta Białegostoku Zbigniewa Nikitorowicza.

Mimo zaproszenia od zastępcy prezydenta Zbigniewa Nikitorowicza burmistrz Supraśla nie dotarł na spotkanie na IV piętrze białostockiego magistratu, żeby podpisać przygotowane przez Miasto porozumienie w sprawie uruchomienia linii 111, choć warunki zawarte w tym dokumencie są podobne do warunków umów zawartych z innymi gminami. Burmistrz Radosław Dobrowolski do biura podawczego złożył dziś dokument, w którym znalazły się zapisy odmienne od wcześniejszych ustaleń. W dokumencie tym burmistrz Supraśla wymaga czteroletniej gwarancji stawek. Żadna gmina, z którą Białystok porozumienie podpisał, nie ma takiej gwarancji cen. Supraśl nie może być traktowany w tym zakresie specjalnie.

W projekcie dodany został także zapis o tym, że wyznaczone kursy linii 111 będą zjeżdżały z estakady w miejscowości Krasne. Zaprojektowana i uzgadniana z gminą Supraśl estakada nie daje możliwości technicznej, aby autobusy mogły z niej zjeżdżać.

– Jesteśmy zaskoczeni formą negocjacji i podejściem burmistrza Supraśla. Przygotowane przez nas porozumienie określało warunki podobne do tych, jakie funkcjonują w innych gminach, z którymi miasto od lat współpracuje. Jesteśmy otwarci i zawsze staramy się znaleźć rozwiązanie, które sprosta oczekiwaniom obu stron. W przypadku burmistrza Supraśla brak jest chyba woli porozumienia w tej sprawie – powiedział zastępca prezydenta Zbigniew Nikitorowicz.

Miasto Białystok proponuje uruchomienie linii nr 111 na trasie Białystok (centrum przesiadkowe u zbiegu ulic H. Sienkiewicza i Al. Piłsudskiego) – Supraśl, przez ulice: H. Sienkiewicza, Wasilkowska, W. Raginisa. Do Supraśla skierowanych miałoby zostać 25 kursów w dzień roboczy i po 14 kursów w dzień świąteczny i sobotę, które gmina Supraśl finansowałaby na odcinku od przystanku początkowego w Supraślu do przystanku Ogródki Działkowe (nr inw. 414) i z powrotem od przystanku Ogródki Działkowe (nr inw. 405)

Linia 111 obsługująca połączenia z Supraślem została zlikwidowana z końcem 2015 roku na wniosek burmistrza Supraśla. Z tego też powodu Miasto Białystok utworzyło dodatkową linię 108 umożliwiającą dojazd do cmentarza w Karakulach, a od 11 października również do Wasilkowa. Dodatkowo zmieniono rozkład linii nr 9 w taki sposób, że na połowie kursów dojeżdża do pętli na ul. Wiślanej.

Wniosek o ponowne uruchomienie linii 111 burmistrz Supraśla złożył w 2019 r. wraz z propozycją rozkładu jazdy i wskazaniem dokładnej trasy przejazdu na terenie Białegostoku. Podkreślał w nim niezadowolenie mieszkańców Supraśla z powodu likwidacji połączeń przez PKS Nova oraz standardu usług drugiego przewoźnika działającego na tej trasie.

Eliza Bilewicz-Roszkowska