Powiat hajnowski – groźne pożary traw i poszycia w lesie

Wypalanie traw to problem, z którym strażacy zmagają się co roku. Od początku tygodnia tj. 6 kwietnia na terenie powiatu hajnowskiego odnotowano 9 pożarów suchej trawy, poszycia leśnego jak również ognisk. Te nieodpowiedzialne działania za, którymi w większości stoi człowiek doprowadziły do wypalenia ponad 14 hektarów suchej trawy i poszycia w lasach. Do największych pożarów doszło w okolicy m. Chytra w gm. Hajnówka. Wypaleniu uległo 6 hektarów poszycia w lesie jak również pojedynczych drzew. Dodatkowym utrudnieniem były pozostałości po dzikim wysypisku: opony, szkoło itp. W tych działaniach niegroźnie ranny został jeden funkcjonariusz z JRG Hajnówka. Akcja gaśnicza trwała ponad 6 godzin. Kolejnym poważnym pożarem odnotowanym na terenie powiatu hajnowskiego był pożar suchej trawy na nieużytkach w m. Nowa Łuka gm. Narewka. Spaleniu uległo 8 hektarów suchej trawy na nieużytkach a akcja gaśnicza trwała ponad 3 godziny.

Podsumowując działania PSP i OSP: w dn. 6 – 8 kwietnia zaangażowanych w pożary traw, poszycia i ognisk pozostawionych bez nadzoru było łącznie:

  • 11 zastępów (33 strażaków) z JRG Hajnówka,
  • 22 zastępy (101 druhów) z Ochotniczych Straży Pożarnych.

Działania ratowniczo – gaśnicze były prowadzone na terenie gmin: Hajnówka, Narewka, Narew, Dubicze Cerkiewne i Białowieża.

Pożary traw to także bardzo duże zagrożenie dla lasów i zwierząt w nich zamieszkujących. Tereny upraw rolniczych i leśnych dość często ze sobą sąsiadują, a czasami wręcz przenikają się. Ogień z nieużytków niejednokrotnie przenosi się na obszary leśne, niszcząc bezpowrotnie bezcenne drzewostany, które po pożarze odradzają się przez wiele dziesiątek lat. Na terenie powiatu hajnowskiego znajduje się Polska część Puszczy Białowieskiej, wpisana na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Z uwagi na niszczenie drzewostanu przez gradację kornika drukarza posusz świerka w Puszczy Białowieskiej okazuje się coraz bardziej uciążliwy i stwarza coraz to większe zagrożenie pożarowe. Podczas pożaru powstaje także duże zadymienie, które jest szczególnie groźne dla gospodarstw domowych (osób, zwierząt i mienia) zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie miejsca zdarzenia. Powoduje ponadto zmniejszenie widoczności na drogach, co może prowadzić do powstania groźnych w skutkach kolizji i wypadków drogowych. Więcej informacji oraz materiały do pobrania na temat ogólnopolskiej kampanii Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej „Stop pożarom traw” można znaleźć na stronie http://www.stoppozaromtraw.pl

Przypominamy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami wypalanie traw jest zabronione, a za wykroczenia tego typu grożą m.in. następujące sankcje:
– wypalanie traw jest zabronione na podstawie kodeksu wykroczeń, który przewiduje za to karę grzywny w wysokości nawet do 5000 zł
– jeśli wypalanie traw spowoduje pożar, w którym zagrożone zostanie mienie lub życie, można trafić do więzienia nawet na 10 lat!

Dodatkowo zgodnie z art. 30 ust. 1 Ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach, zakazuje się przetwarzania odpadów (w tym w sposób termiczny) poza instalacjami i urządzeniami. Palenie ognisk a co za tym idzie przedostanie się dymu pochodzącego z takiego paleniska w miejsce dostępne publicznie może być uznane za zanieczyszczenie w rozumieniu art. 145 Kodeksu wykroczeń, które zagrożone jest mandatem karnym w wysokości do 500 zł.

 

Opracowanie: mł. asp. Michał Smyk, KP PSP Hajnówka

Zdjęcia: KP PSP Hajnówka

 


Artykuły promocyjne

KWPSP Białystok:  								Powiat hajnowski – groźne pożary traw i poszycia w lesie