Powiat sokólski – kontynuacja działań strażaków PSP i OSP związanych z zagrożeniem koronawirusem SARS-CoV-2.

W związku z koniecznością ograniczenia transmisji koronowirusa SARS-Cov-2 wywołującego chorobę COVID-19, strażacy kontynuują działania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem rozprzestrzeniania się pandemii.

W chwili obecnej poza realizacją swoich zadań ustawowych czynnie wspomagają inne służby ratownicze w ich działaniach. Współpraca ta polega głównie na wsparciu logistycznym oraz prowadzeniu kontroli sanitarnej.

8 kwietnia 2020 roku Komenda Powiatowa PSP w Sokółce udostępniła szpitalowi w Sokółce dwa namioty pneumatyczne. Ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną w kraju namioty będą pełnić funkcję polowej izby przyjęć dla pacjentów z podejrzeniem koronawirusa, umożliwiając bezpieczną segregację i separację tych osób. W związku z powyższym jeszcze tego samego dnia funkcjonariusze Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Sokółce zorganizowali punkt przyszpitalny rozstawiając namioty w miejscach wskazanych przez dyrekcję Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokółce.

Jednocześnie nadal kontynuowane są działania Państwowej Straży Pożarnej związane z prowadzeniem kontroli sanitarnej na granicach Rzeczypospolitej Polskiej – codziennie 8 funkcjonariuszy Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Sokółce odpowiednio zabezpieczonych w środki ochrony indywidualnej prowadzi w systemie zmianowym całodobowy pomiar temperatury ciała wszystkich osób wjeżdżających do kraju z Republiki Białorusi na 2 przejściach granicznych funkcjonujących na terenie powiatu sokólskiego, tj. Międzynarodowym Drogowym i Kolejowym Przejściu Granicznym w Kuźnicy.

Ponadto wyznaczone jednostki OSP KSRG do wsparcia ośrodków pomocy społecznej w niesieniu pomocy osobom pozostającym w kwarantannie sukcesywnie doposażają się w sprzęt zabezpieczający zakupiony przez samorządy gminne. Państwowa Straż Pożarna wspiera również w/w działania przekazując sukcesywnie pozyskiwane środki ochrony indywidualnej.


Artykuły promocyjne

KWPSP Białystok:  								Powiat sokólski – kontynuacja działań strażaków PSP i OSP związanych z zagrożeniem koronawirusem SARS-CoV-2.