Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Białystok

Podczas dzisiejszego spotkania Zarządu Powiatu Starosta Jan Bolesław Perkowski przedstawił propozycję na zwiększenie liczby miejsc dla osób chorych na COVID w Powiecie. W walce z epidemią ma pomóc zaadaptowanie nieużywanych pomieszczeń w Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach. Wyremontowany będzie stary Oddział chirurgiczny, który zostanie przekształcony na Oddział chorób wewnętrznych i diabetologii. Wicestarosta Roman Czepe, Członkowie Zarządu Jan Gradkowski, Sebastian Ptaszyński oraz Zdzisław Łukaszewicz, zaakceptowali tę propozycję.

Powiat Białostocki przeznaczy na ten cel 2 000 000 zł z pierwszej tarczy funduszu inwestycji lokalnych . Dzięki inwestycji możliwe będzie zapewnienie większej dostępności dla pacjentów z niepełnosprawnościami. Sale będą posiadały pełen węzeł sanitarny. Ponadto poprawi się jakość świadczonych usług medycznych oraz zwiększy się ilość miejsc dla osób chorych na COVID.

Inwestycje w infrastrukturę są ważne, ale ludzkie życie jest najważniejsze, stwierdził Jan Bolesław Perkowski Starosta Powiatu Białostockiego.