Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Białystok

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Wicestarosty Powiatu Białostockiego I kadencji Celiny Grażyny Wojciechowskiej. Bliskim i przyjaciołom Zmarłej kondolencje przekazują Starosta Jan Bolesław Perkowski, Zarząd i Rada Powiatu Białostockiego.

Celina Grażyna Wojciechowska miała 69 lat. W początkach swojej kariery zawodowej pracowała na Wydziale Administracyjno – Ekonomicznym Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku. W 1980 r. była współzałożycielką Komisji Wydziałowej NSZZ Solidarność, pełniąc funkcję wiceprzewodniczącej.

Od 1984 r. do 1990 była pracownikiem Międzywojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Kadr Administracji Państwowej w Białymstoku. W latach 1990 – 1998 pracowała w Urzędzie Rejonowym w Białymstoku, jako zastępca kierownika a potem kierownik.

Od 1999 r. do 2016 r. Celina Wojciechowska była pracownikiem Starostwa Powiatowego w Białymstoku.

Od 01.01.1999 do 30.11.2002 była Wicestarostą Powiatu Białostockiego, a od sierpnia 2000 r. dodatkowo Powiatowym Rzecznikiem Konsumentów.

W latach 2002 – 2006 była Naczelnikiem Wydziału Spraw Społecznych, stanowisko Powiatowego Rzecznika Konsumentów pełniła do końca grudnia 2016 r.