W poniedziałek, w kościele św. Franciszka w Londynie, pożegnano Karolinę Kaczorowską. W uroczystościach – oprócz najbliższej rodziny – uczestniczyli między innymi minister pełnomocnik ds. Polonii i Polaków za granicą Jan Dziedziczak oraz przedstawiciele władz Białegostoku: Rafał Rudnicki i Przemysław Tuchliński, zastępcy prezydenta miasta.

Wdowa po ostatnim Prezydencie Rzeczypospolitej Polskiej na Uchodźstwie Ryszardzie Kaczorowskim zmarła 21 sierpnia. Miała prawie 91 lat. Kościół św. Franciszka z Asyżu w dzielnicy Willesden Green w Londynie był niemal przez całą londyńską część życia Karoliny Kaczorowskiej jej parafią i – jak podkreślał jej proboszcz – była ona bardzo zaangażowana w życie wspólnoty.

Po kremacji prochy Karoliny Kaczorowskiej zostaną przewiezione do Polski i złożone w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie, gdzie pochowano jej męża.

Przypomnijmy, że do końca miesiąca na Rynku Kościuszki w Białymstoku można oglądać wystawę zdjęć poświęconych Prezydentowej Karolinie Kaczorowskiej.

Karolina Kaczorowska urodziła się w 1930 r. w Stanisławowie. W 1940 r. wraz z rodziną została wywieziona na Syberię. Związek Sowiecki opuściła wraz z Armią Andersa. Była jednym z „tułaczych dzieci”, po opuszczeniu ZSRR i długiej drodze trafiła do Ugandy. Tam chodziła do polskiej szkoły. W Ugandzie została do końca lat czterdziestych, następnie wyjechała do Wielkiej Brytanii. Po skończeniu studiów na uniwersytecie londyńskim rozpoczęła pracę nauczycielki. Dzięki zaangażowaniu w działalność harcerską poznała swojego przyszłego męża Ryszarda Kaczorowskiego.

Karolina Kaczorowska była aktywną uczestniczką życia społecznego polskiej emigracji. Była zaangażowana w działalność charytatywną Zjednoczenia Polek w Wielkiej Brytanii. 19 lipca 1989 r., po zaprzysiężeniu Ryszarda Kaczorowskiego na urząd Prezydenta RP na Uchodźstwie, została Pierwszą Damą na Uchodźstwie. Jej mąż zginął w katastrofie smoleńskiej w 2010 r. Pomimo tragedii nie zaprzestała swojej działalności publicznej. Była szczególną kustoszką pamięci o mężu.