Najatrakcyjniejszym do mieszkania miastem w województwie podlaskim jest Białystok. Takie są wyniki ogólnopolskiego rankingu „Gmina dobra do życia”. Jest to coroczny ranking Serwisu Samorządowego PAP, badający jakość życia w każdej z 2477 gmin w Polsce. Zestawienie opracowane zostało przez Polską Akademię Nauk.

Wyniki rankingu pokazały, że w województwie podlaskim najlepiej żyje się w Białymstoku. Zostały ogłoszone w piątek (2 grudnia) w Warszawie.

– Hasłem „Strategii rozwoju miasta Białegostoku”, opracowanej do roku 2023, było właśnie „miasto dobre do życia”. Teraz hasłem strategii na kolejne lata jest „Białystok – miastem przyszłości”. Mam nadzieję, że to motto również się spełni – powiedział prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski odbierając gratulacje z rąk organizatorów rankingu. – Cieszę się bardzo z tej nagrody i dziękuję mieszkańcom Białegostoku, że razem możemy budować i rozwijać nasze miasto.

Celem rankingu było pokazanie jakości życia w gminach przez pryzmat całego wachlarza czynników. Wśród ponad sześćdziesięciu badanych wskaźników niezwykle istotne były te, na które niebagatelny wpływ mają działania samorządu lokalnego, zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty to w końcu podstawowe zadanie własne gminy. Ranking uwzględnia m.in. atrakcyjność migracyjno-osadniczą, warunki mieszkaniowe, infrastrukturę wodociągową, dostępność opieki zdrowotnej czy jakość edukacji. Jednocześnie po raz pierwszy w tak szerokim zakresie wykorzystano szereg różnorodnych danych środowiskowych.

Wyniki rankingu zostały ogłoszone w pięciu kategoriach: miasta na prawach powiatu, strefy podmiejskie miast na prawach powiatu, gminy z siedzibą powiatu, gminy miejskie i gminy miejsko-wiejskie z miastem powyżej 5 tys. mieszkańców, gminy wiejskie i miejsko-wiejskie z miastem poniżej 5 tys. mieszkańców.

Opracowanie: Anna Kowalska