Białystok upamiętni 84. rocznicę sowieckiego ataku na Polskę oraz uczci Dzień Sybiraka. Główne uroczystości odbędą się 17 września o godz. 12.00 przy Muzeum Pamięci Sybiru. Do udziału w zaplanowanych wydarzeniach zapraszają prezydent Tadeusz Truskolaski i Sybiracy.

1 i 17 września 1939 roku to daty wyznaczające początek XX-wiecznej gehenny Polaków. 84 lata temu dwa zbrodnicze totalitaryzmy, niemiecki i sowiecki, rozpoczęły swoją ekspansję zmierzając ostatecznie do zagarnięcia całego świata. Polska stała się pierwszą ofiarą ich planów.

Obchody 84. rocznicy sowieckiej napaści na Polskę rozpoczną się 17 września o godz. 7.30 od nabożeństwa w intencji ofiar w Katedrze Prawosławnej pw. Św. Mikołaja przy ul. Lipowej 15. Następnie zaplanowano nabożeństwo w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej przy ul. Dolistowskiej 17 (godz. 10.00) oraz mszę w kościele pw. Ducha Święto przy ul. Sybiraków 2 (godz. 10.30).

W niedzielę (17 września) o godz. 11.30 złożone zostaną kwiaty pod Pomnikiem-Grobem Nieznanego Sybiraka przy kościele pw. Ducha Świętego, a o godz. 11.45 – pod pomnikiem upamiętniającym ofiary sowieckich deportacji przy ul. R. Traugutta.

Główna uroczystość rozpocznie się o godz. 12.00 pod pomnikiem upamiętniającym Matki–Sybiraczki, który mieści się przed budynkiem Muzeum Pamięci Sybiru przy ulicy Węglowej 1. Ta jedyna tego typu placówka w Polsce została uroczyście otwarta dla zwiedzających 2 lata temu.

Program wydarzeń związanych z tą rocznicą przygotowało także Muzeum Pamięci Sybiru. W Dzień Sybiraka (17 września) zostaną zaprezentowane – spektakl „Sztambuch syberyjski – impresje” (godz. 19.00), instalacja świetlno-dźwiękowa „Droga donikąd” (godz. 20.30) oraz mapping „17.09. Pamiętamy” (godz. 21.00).

17 września 1939 roku to jedna z najboleśniejszych dat w naszych dziejach. Wojska ZSRS weszły tego dnia na ziemie polskie na mocy tajnego paktu Ribbentrop-Mołotow, łamiąc tym samym postanowienia traktatu o nieagresji. Dla mieszkańców Kresów Wschodnich sowiecka napaść, rozpoczęta pod pretekstem obrony mniejszości narodowych, oznaczała koniec znanego im świata. Polacy na zajętych przez Sowietów ziemiach poddani byli licznym represjom. Tracili mienie, wolność i życie. Przedstawiciele polskich elit – żołnierze, policjanci, urzędnicy – padli ofiarą zaplanowanej serii zbrodni, której symbolem stał się Katyń. Setki tysięcy mieszkańców zajętych ziem zesłano na Syberię. Wielu z nich pozostało na nieludzkiej ziemi na zawsze. Ci, którym dane było wrócić, powrócili do Polski innej niż ta, którą opuszczali.

Kamila Bogacewicz

230913 17 wrzesnia 2023 zaproszenie.jpg