W Zespole Szkół Gastronomicznych w Białymstoku powstaje nowa sala gimnastyczna, a w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 – trwa budowa stołówki z aulą. Te dwie placówki odwiedzili dziś (15 września) zastępcy prezydenta Rafał Rudnicki i Przemysław Tuchliński.

Miasto Białystok inwestuje w placówki oświatowe.

– Inwestycja w Zespole Szkół Gastronomicznych przy ul. Knyszyńskiej 12 obejmie budowę sali gimnastycznej wraz z zapleczem oraz przebudową istniejących pomieszczeń w części budynku szkolnego – powiedział zastępca prezydenta Rafał Rudnicki. – Przedsięwzięcie ma zostać zrealizowane do czerwca 2024 roku.

Sala gimnastyczna przy Gastronomiku będzie ulokowana w niepodpiwniczonym, parterowym budynku, połączonym z istniejącym obiektem. Będzie miała wymiary – 24x35,76 m. Na płycie boiska sportowego zaplanowano boisko do gry w piłkę ręczną, tenisa, koszykówkę, siatkówkę. Natomiast w układzie poprzecznym: po 3 boiska treningowe do gry w koszykówkę i siatkówkę. Sala ma być wyposażona w mobilną, składaną trybunę dla 96 osób. Przewidziano w niej również pomieszczenia do obsługi nagłośnienia.

Na zapleczu sali gimnastycznej znajdą się m.in. pokój nauczycieli wraz z szatnią i wc, dwa magazyny na sprzęt sportowy, 4 węzły szatniowo-sanitarne, sala sportowa, wc dla osób niepełnosprawnych, pomieszczenie porządkowe oraz pomieszczenia techniczne. W przebudowanej części istniejącej zaprojektowano pomieszczenie stomatologa, pielęgniarki i węzeł szatniowo-sanitarny. Zostanie także dobudowana sala sportowa do gimnastyki.

Wykonano już roboty ziemne związane z posadowieniem nowej sali, ławy i stopy fundamentowe, słupy żelbetowe, chudy beton pod posadzkę sali oraz rozpoczęto murowanie ścian zewnętrznych.

Wartość inwestycji to prawie 11,2 mln zł. Dofinansowanie ze środków PFRON-u wynosi ponad 474,5 tys. zł.

– Inwestycja w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 przy ul. Narewskiej 11 obejmuje budowę budynku stołówki z aulą wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz pomieszczeniami dydaktycznymi, windą, drogą, dojazdową, parkingami, zielenią i małą architekturą – powiedział zastępca prezydenta Przemysław Tuchliński. – Przedsięwzięcie ma zostać zrealizowane do końca grudnia 2023 r.

Budynek powstaje w północnej części działki i zostanie połączony łącznikiem z budynkiem sali gimnastycznej. Będzie miał zwartą bryłę zbliżoną w rzucie do kwadratu. W niepodpiwniczonymi posiadającym 2 kondygnacje obiekcie najwyższą częścią będzie aula. Niższą część – stanowić będzie stołówka z zapleczem i sale dydaktyczne. Powierzchnia całkowita wyniesie ok. 1 315 m2. W auli przewidziano 209 miejsc siedzących, a w stołówce – 100 miejsc przeznaczonych do spożywania posiłków.

Wykonano już stan surowy otwarty obiektu. Rozpoczęły się prace związane z pokryciem dachu, elewacyjne i montaż stolarki, oraz roboty związane z budową kanalizacji sanitarnej i deszczowej zewnętrznej, centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego, wentylacji mechanicznej oraz wewnętrznej instalacji wodno-kanalizacyjnej. Zaczęto także układanie instalacji elektrycznej oraz prace związane z budową drogi przeciwpożarowej.

Wartość przedsięwzięcia to ok. 9,2 mln zł. Dofinansowanie Ministerstwa Finansów – ponad 4,3 mln zł.

Kamila Bogacewicz