Wszystkie osoby, które będą chciały dotrzeć do lokali wyborczych 15 października Białostocką Komunikacją Miejską pojadą bezpłatnie. Rada Miasta Białystok przyjęła wniosek prezydenta Tadeusza Truskolaskiego o ustanowienie przejazdów autobusami dla wszystkich w dniu wyborów.

Przyjęta jednogłośnie uchwała Rady Miasta Białystok wprowadza bezpłatne przejazdy Białostocką Komunikacją Miejską w dniu wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Zwolnienie z opłat za przejazd 15 października 2023 r. będzie przysługiwało wszystkim pasażerom.

– Wybory to święto demokracji i jednocześnie udział w nich to nasz obywatelski obowiązek. Dlatego, aby ułatwić mieszkańcom dotarcie do lokali wyborczych w Białymstoku zaproponowałem ustanowienie bezpłatnych przejazdów autobusami Białostockiej Komunikacji Miejskiej dla wszystkich. Bezpłatne przejazdy będą obowiązywały na terenie całego obszaru działania Białostockiej Komunikacji Miejskiej – powiedział prezydent Tadeusz Truskolaski.

Urząd Miejski w Białymstoku pomoże również osobom niepełnosprawnym z dysfunkcją kończyn dolnych w dotarciu na wybory. Osoby mające problemy z poruszaniem się 15 października, w dniu wyborów do Sejmu i Senatu RP, mogą skorzystać z bezpłatnych przejazdów komunikacją specjalną. Zgłoszenia są przyjmowane w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Białymstoku – telefonicznie: 85 744 34 04, natomiast w dniu wyborów będą przyjmowane od godz. 7.00 do 20.30

Wybory do Sejmu i Senatu RP odbędą się 15 października. Zachęcamy do zapoznania się z informacjami, które mogą być przydatne w przygotowaniu się do udziału w wyborach.

Eliza Bilewicz-Roszkowska