Studenci ostatniego roku studiów uczelni – nie tylko białostockich, ale także z całego kraju – oraz absolwenci będą mogli skorzystać z programu „Mieszkanie dla Absolwenta”. Taką uchwałę podjęła dziś (18 września) Rada Miasta Białystok. Pomysłodawcą tej inicjatywy jest poseł Krzysztof Truskolaski.

Wychodząc naprzeciw potrzebom młodych ludzi Miasto przedstawiło dziś radnym propozycję zmian w uchwale w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Białystok. Proponowane zmiany i wprowadzenie programu „Mieszkanie dla Absolwenta” zostały przygotowywane z myślą o młodych osobach, które chcą mieszkać i pracować w naszym mieście, a nie mogą kupić mieszkania na rynku komercyjnym. Program będzie realizowany przez Zarząd Mienia Komunalnego we współpracy z białostockim środowiskiem nauki.

– To dobry pomysł na wparcie młodych ludzi, tak potrzebnych miastu, zwłaszcza że jest to innowacyjna na skalę kraju inicjatywa. Cieszę się, że zyskała aprobatę radnych i mam nadzieję, że będzie istotną zachętą do tego, aby w naszym mieście żyć i pracować – powiedział prezydent Tadeusz Truskolaski. – Program oferuje alternatywną do komercyjnej formę zamieszkania dla młodych ludzi. Ma także zachęcać do przyjazdu tutaj, co w efekcie zwiększy potencjał wykwalifikowanej kadry w mieście.

W ramach „Mieszkania dla Absolwenta” z zasobu mieszkaniowego Białegostoku wydzielone zostaną lokale w nowo powstałych blokach przy ul. Depowej. Program ma objąć maksymalnie do 93 lokali – w zależności od liczby zgłoszeń. Uprawnionymi do ich najmu będą studenci ostatniego roku studiów ze średnią ocen 4,75 (rekomendowani przez rektora uczelni lub upoważnioną przez niego osobę) oraz absolwenci do 35. roku życia, którzy ukończyli studia ze średnią co najmniej 4,75.

Młodzi ludzie ubiegający się o najem mieszkania z zasobów miasta nie mogą posiadać nieruchomości ani być współwłaścicielami. Muszą też być zatrudnieni na podstawie umowy o pracę (na terenie miasta).

Wnioski będzie można składać w ZMK w terminie do 31 grudnia każdego roku. Lokale będą wynajmowane wyłącznie na czas trwania stosunku pracy na terenie miasta. Gdy okres najmu potrwa nieprzerwanie powyżej 10 lat, umowa przedłuży się na czas nieokreślony. Trzeba też będzie co roku potwierdzać pozostawanie w stosunku pracy na terenie miasta.

Radni zaaprobowali też inne zmiany w uchwale dotyczącej zasad gospodarowania mieszkaniowym zasobem Białegostoku. One również mają na celu usprawnienie gospodarowania zasobami i doprecyzowanie funkcjonujących przepisów w sprawie zasad wynajmowania lokali.

Zmiany te to m.in. podwyższenie normy powierzchniowej zajmowanego lokalu w warunkach zamieszkiwania kwalifikujących do ich poprawy, uregulowanie kwestii dotyczącej osób, wobec których sąd oddalił powództwo o opróżnienie lokalu opierając orzeczenie na postanowieniach art. 5 Kodeksu cywilnego, wprowadzenie możliwości zamiany zajmowanego lokalu na lokal o większej powierzchni, rozszerzenie kręgu osób, które pozostały w lokalu opuszczonym przez najemcę bądź osobę, która utraciła tytuł prawny do lokalu.

Anna Kowalska