Wolontariusze z powiatu białostockiego poszukiwani!
Czy jesteś gotowy na wyzwanie? Powiat Białostocki poszukuje młodych bohaterów, którzy nie boją się działań prospołecznych! Zostań jednym z Ośmiu Wspaniałych i zmieniaj świat na lepsze!
  • Eliminacje powiatowe Konkursu „Ośmiu Wspaniałych” w powiecie białostockim.
  • Nabór wolontariuszy z szkół podstawowych i średnich do promowania pozytywnych inicjatyw.
  • Ważne kryteria oceny kandydatów, w tym staż wolontariatu i efekt społeczny.
  • Szansa na reprezentowanie powiatu na szczeblu ogólnopolskim.

W sercu każdej społeczności tkwi siła młodych ludzi, gotowych nieść pomoc tam, gdzie jest ona najbardziej potrzebna. Właśnie ruszyły eliminacje do konkursu, który co roku wyróżnia i docenia najbardziej zaangażowanych młodych wolontariuszy w powiecie białostockim. Konkurs „Ośmiu Wspaniałych” to nie tylko rywalizacja, ale przede wszystkim okazja do pokazania, jak dużo dobra można zdziałać dzięki pracy na rzecz innych.

Jeśli jesteś uczniem szkoły podstawowej lub średniej i od minimum roku angażujesz się w wolontariat, to Twoja szansa na wyróżnienie. Starosta Powiatu Białostockiego, Jan B. Perkowski, zachęca do zgłaszania kandydatów, którzy nie tylko są aktywni, ale również wytrwali, motywowani i gotowi na współpracę z innymi. Prawdziwa wartość kandydata oceniana jest przez pryzmat jego działalności, postawy i sposobu wpływania na otoczenie.

Wśród kryteriów oceny znajduje się nie tylko długość stażu wolontarystycznego, ale i umiejętność pracy zespołowej oraz inicjatywa w promowaniu działań na rzecz społeczności. Fundacja „Świat na Tak”, która stoi za organizacją konkursu, od lat wspiera młodzież w ich działaniach na rzecz lepszego jutra. Każde działanie, małe czy duże, skierowane przeciwko przemocy, agresji czy uzależnieniom, może być krokiem do zmiany i zasługuje na uznanie.

Ostateczny termin zgłoszeń mija 28 lutego, a wyniki eliminacji powiatowych przedstawią nam maksymalnie ośmiu laureatów w każdej kategorii wiekowej. Spośród nich wybrana zostanie osoba reprezentująca powiat na etapie ogólnopolskim. To nie tylko konkurs, lecz przede wszystkim wyraz szacunku dla tych, którzy swoim zaangażowaniem tworzą lepsze jutro dla nas wszystkich.


Źródło: Powiat Białystok