Nowy zespół ochrony zabytków o najbliższych planach
Czas na renesans podlaskiego dziedzictwa! Odkryj, jak nowy zespół ochrony zabytków odmienia oblicze regionu.
  • Formacja nowej grupy ekspertów podlaskiej ochrony zabytków.
  • Plan integracji społeczności w ochronie dziedzictwa kulturowego.
  • Ustanowienie rady ochrony zabytków z udziałem uznanych autorytetów.
  • Koncentracja na promocji i ochronie lokalnej kultury w szerokim zakresie.

W ostatnich dniach Podlasie zyskało nowych strażników swojego dziedzictwa kulturowego. Zespół, w skład którego weszli eksperci z różnych dziedzin konserwacji, ma na celu nie tylko strzeżenie pamiątek przeszłości, ale także ich promocję oraz integrację z codziennym życiem mieszkańców regionu.

Pod przewodnictwem dr Adama Musiuka, wojewódzkiego konserwatora zabytków, grupa planuje otworzyć Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków, który nie będzie tylko biurowym centrum, ale miejscem, gdzie każdy zainteresowany znajdzie wsparcie i poradę w sprawach ochrony historii i sztuki. "Chcemy, aby zabytki naszego regionu były dostępne dla mieszkańców. Nie interesują mnie o nich książki zamknięte w gablocie, ale chciałbym, by były to zabytki żywe – żeby każdy mógł do nich wejść, zobaczyć, poznać" – z entuzjazmem mówił Musiuk.

Ambitny projekt przewiduje również powołanie rady ochrony zabytków, do której zostali zaproszeni tacy eksperci, jak dr Anna Olędzka czy prof. Maciej Karczewski. Ich wiedza i doświadczenie mają wesprzeć działania związane z konserwacją oraz udostępnieniem zabytków społeczeństwu.

Prof. Karol Łopatecki, zastępca Musiuka, zaznaczył wagę współpracy z placówkami naukowymi, w tym z Instytutem Sztuki Polskiej Akademii Nauk. "Podlasie ma tą fantastyczną sytuację, że zajmuje się nim obecnie najlepszy zespół badań podstawowych historii sztuki w Polsce. W ubiegłym roku odkrył XVII-wieczny ikonostas w Nowoberezowie – to było unikalne wydarzenie w skali Polski i Europy Środkowo-Wschodniej", chwalił się Łopatecki.

Ochrona dziedzictwa kulturowego nie ogranicza się jedynie do materialnych zabytków. Prof. Jerzy Urwanowicz, pełnomocnik wojewody do spraw ochrony dziedzictwa, podczas konferencji podkreślał znaczenie także innych aspektów kultury, takich jak język, muzyka czy dokumenty, które są równie ważne dla tożsamości regionu.

Zarówno mieszkańcy, jak i władze podlaskie z niecierpliwością czekają na efekty działalności nowego zespołu. Ochrona i pielęgnowanie dziedzictwa kulturowego to zadanie, które wymaga zarówno pasji, jak i wiedzy – wydaje się, że nowo utworzony zespół posiada obie te cechy.


Źródło: Urząd Wojewódzki w Białymstoku